Výpovědní hodnota Fowlerovaoceňování sluchového prahu


Výpovědní hodnota Fowlerovaoceňování sluchového prahu

Ve sdělení se konstatuje, že Fowlerovo procentuální hodnocení poklesu sluchovéhoprahu, založené geniálně na významnosti dané frekvence a hlasitosti, umožňuje racionální zhodnoceníkomunikačních obtíží. Jak víme, i malý decibelární pokles v tzv. jádru řeči může způsobitvýrazná komunikační omezení. Naopak ani větší ztráty na periferii akustického pole nebývajíkatastrofou. Na základě prvotního pozorování tříset občanů, realizovaného společně s psychology,sociology a speciálními pedagogy, a dále ověřovaného postupně na více než třech tisících dlouhodoběsledovaných vývojů sluchových ztrát, jsmedošli k závěru, že pokles sluchového prahu,hodnocenýztrátou do 20-25 %, nevede prakticky k žádné poruše rozumění řeči. Ztráty od 25-40-45 % (5% rozdílje dán strmostí prahové křivky) je možno zdařile kompenzovat zvýšenou pozorností a redundancířeči. Překročení uvedeného limitu vede k závažnému omezení rozumění řeči, které je nutno napravitkonzervativní léčbou, sluchadlemnebo chirurgickým zákrokem, jehož funkční efekt lze opětdobře zhodnotit procentempod le Fowlera. Ve sdělení je demonstrována řada konkrétních příkladůdokumentujících uvedená tvrzení.

Klíčová slova:
sluchový práh, procentuální hodnocení podle Fowlera, jádro řeči, rozuměnířeči.


The Information Value of Fowler’s Percentual Hearing ThresholdEvaluation

Authors state that Fowler’s percentual hearing threshold fall evaluation, ingeniouslybased on the significance of given frequency and intensity, allows for a reasonable assessment ofcommunication difficulties. It is a for well known fact that even minor decibelar fall in the „speechcore“ may cause significant communication limitations. On the contrary even major losses situatedin acoustic field periphery usually do not entrain catastrophy.In cooperation with psychologists, sociologists and educationalists, 300 patients were primarilyfollowed up. On acount of further more than 3000 hearing losses gradually followed up on a longterm, we came to conclusion, that a hearing threshold fall up to 20-25% affects in nearly no wayCzech language understanding. Close attention and redundancy of the speech may successfullycounterbalance losses of 20-45%. A severe limitation of speech understanding occurs when the limit45% is being exceeded. Such losses should be compensated either using hearing aids or by surgery,functional effect of which may again be evaluated by Fowler’s percentage.Above-mentioned statements are demonstrated by documentation of a number of definite examples.

Key words:
hearing threshold, Fowler’s, percentual evaluation, speech core, speech understanding.


Autoři: Z. Kasl;  J. Pešta;  J. Slípka
Působiště autorů: Klinika ORL LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. J. Slípka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 3, pp. 126-129.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve sdělení se konstatuje, že Fowlerovo procentuální hodnocení poklesu sluchovéhoprahu, založené geniálně na významnosti dané frekvence a hlasitosti, umožňuje racionální zhodnoceníkomunikačních obtíží. Jak víme, i malý decibelární pokles v tzv. jádru řeči může způsobitvýrazná komunikační omezení. Naopak ani větší ztráty na periferii akustického pole nebývajíkatastrofou. Na základě prvotního pozorování tříset občanů, realizovaného společně s psychology,sociology a speciálními pedagogy, a dále ověřovaného postupně na více než třech tisících dlouhodoběsledovaných vývojů sluchových ztrát, jsmedošli k závěru, že pokles sluchového prahu,hodnocenýztrátou do 20-25 %, nevede prakticky k žádné poruše rozumění řeči. Ztráty od 25-40-45 % (5% rozdílje dán strmostí prahové křivky) je možno zdařile kompenzovat zvýšenou pozorností a redundancířeči. Překročení uvedeného limitu vede k závažnému omezení rozumění řeči, které je nutno napravitkonzervativní léčbou, sluchadlemnebo chirurgickým zákrokem, jehož funkční efekt lze opětdobře zhodnotit procentempod le Fowlera. Ve sdělení je demonstrována řada konkrétních příkladůdokumentujících uvedená tvrzení.

Klíčová slova:
sluchový práh, procentuální hodnocení podle Fowlera, jádro řeči, rozuměnířeči.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2003 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa