Výskyt kvasinek a vláknitých hub u hematologických pacientů v letech 2002 – VIII. 2005


Výskyt kvasinek a vláknitých hub u hematologických pacientů v letech 2002 – VIII. 2005

Východisko.
V posledních letech stoupá počet onemocnění způsobených kvasinkami a plísněmi. Primární onemocnění způsobují dermatofyta a Cryptococcus neoformans. Ostatní kvasinky a plísně jsou původci sekundárních infekcí u pacientů s predispozičními faktory. Mezi mykotická onemocnění diagnostikovaná v naší laboratoři patří kandidóza, kryptkokóza, aspergilóza a mukormykóza. 

Metody a výsledky.
U hematologických pacientů vyšetřovaných v naší mykologické laboratoři nejčastěji identifikujeme tyto kvasinky: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis a Saccharomyces cerevisiae. 

Závěry.
Současně se zvýšeným počtem vyšetřených materiálů zaznamenáváme v poslední době zvýšený počet kmenů s rezistencí na azolová antimykotika. 

Klíčová slova:
primární patogen, sekundární patogen, exoinfekce, endoinfekce, kandidóza, kryptokokóza, aspergilóza, mukormykóza, antimykotika.


Occurrence of the Yeast and Filamentous Fungi in Haematological Patients during 2002 to August 2005

Background.
The number of diseases caused by yeast and fungi has been increasing recently. The primary disease is caused by dermatophytes and Cryptococcus neoformans. Other types of yeast and fungi can cause secondary infections of patients with predisposition factors. Among the mycotic diseases diagnosed in our laboratory can be included candidosis, cryptococcosis, aspergillosis and mucormycosis. 

Methods and Results.
In haematological patients Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis and Saccharomyces cerevisiae are the most frequently diagnosed. 

Conclusions.
Together with the increased number of examined samples, the rising number of strains resistant to azole antimycotics can be observed. 

Key words:
primary pathogen, secondary pathogen, exoinfection, endoinfection, candidosis, cryptococcosis, aspergillosis, mucormycosis, antimycotics.


Autoři: A. Jedličková;  M. Hajíčková;  P. Olišarová
Působiště autorů: Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN, Praha ;  Laboratoř mykologie VFN, Praha ;  ÚKBLD 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 567-570
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V posledních letech stoupá počet onemocnění způsobených kvasinkami a plísněmi. Primární onemocnění způsobují dermatofyta a Cryptococcus neoformans. Ostatní kvasinky a plísně jsou původci sekundárních infekcí u pacientů s predispozičními faktory. Mezi mykotická onemocnění diagnostikovaná v naší laboratoři patří kandidóza, kryptkokóza, aspergilóza a mukormykóza. 

Metody a výsledky.
U hematologických pacientů vyšetřovaných v naší mykologické laboratoři nejčastěji identifikujeme tyto kvasinky: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis a Saccharomyces cerevisiae. 

Závěry.
Současně se zvýšeným počtem vyšetřených materiálů zaznamenáváme v poslední době zvýšený počet kmenů s rezistencí na azolová antimykotika. 

Klíčová slova:
primární patogen, sekundární patogen, exoinfekce, endoinfekce, kandidóza, kryptokokóza, aspergilóza, mukormykóza, antimykotika.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa