Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie


Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie

Schizofrenie je klinicky heterogenní onemocnění, u kterého doposud není jasná patogeneze a patofyziologické mechanizmy, jež by umožnily jasnější klasifikaci, odrážející individuální vulnerabilitu a umožňující cílenější terapeutické přístupy. Množí se nálezy – zejména z oboru zobrazovacích metod, které naznačují klíčovou roli hipokampu v rozvoji tohoto onemocnění. Nejvýznamnější nálezy přinášejí metody studia morfologie mozku, doposud nejčastěji tzv. volumetrie. Klinické souvislosti hipokampální dysfunkce však nejsou doposud objasněny, existuje množství inkonzistentních nálezů. V současnosti jsou dostupné nové metody zpracování obrazu mozku a jeho statistického vyhodnocení (výpočetní neuroanatomie), které by mohly pomoci upřesnit koncept schizofrenie a ujasnit souvislosti morfologických změn mozku u schizofrenie s klinickým obrazem. 

Klíčová slova:
schizofrenie, endofenotyp, morfologie, volumetrie, výpočetní neuroanatomie.


Hippocampus, Structure of the Brain and Schizophrenia

Schizophrenia is a clinically heterogeneous state without clearly defined pathogenesis. This limits the classification approaches with consequent lack of ability for individual treatment strategies. It becomes evident that hippocampus is a key structure in the neuropathology of schizophrenia and a concept of hippocampal reduction as an endophenotype of schizophrenia was established. The biggest support came from MRI volumetric studies. Despite that, due to some inconsistent findings, clinical consequences of hippocampal shrinkage are not yet clear. Contemporary methods of brain imaging (computation morphometry, voxel-based morphometry) could help us to outline the concept of schizophrenia and to clarify the clinical consequences of brain structure changes. 

Key words:
schizophrenia, endophenotype, morphology, volumetry, computational neuroanatomy.


Autoři: T. Kašpárek;  R. Přikryl;  D. Schwarz 1;  H. Kučerová;  E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno ;  Centrum biostatistiky a analýz LF MU, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 544-547
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Schizofrenie je klinicky heterogenní onemocnění, u kterého doposud není jasná patogeneze a patofyziologické mechanizmy, jež by umožnily jasnější klasifikaci, odrážející individuální vulnerabilitu a umožňující cílenější terapeutické přístupy. Množí se nálezy – zejména z oboru zobrazovacích metod, které naznačují klíčovou roli hipokampu v rozvoji tohoto onemocnění. Nejvýznamnější nálezy přinášejí metody studia morfologie mozku, doposud nejčastěji tzv. volumetrie. Klinické souvislosti hipokampální dysfunkce však nejsou doposud objasněny, existuje množství inkonzistentních nálezů. V současnosti jsou dostupné nové metody zpracování obrazu mozku a jeho statistického vyhodnocení (výpočetní neuroanatomie), které by mohly pomoci upřesnit koncept schizofrenie a ujasnit souvislosti morfologických změn mozku u schizofrenie s klinickým obrazem. 

Klíčová slova:
schizofrenie, endofenotyp, morfologie, volumetrie, výpočetní neuroanatomie.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa