Autoimunitní poškození ovarií u dospívajících dívek


Autoimunitní poškození ovarií u dospívajících dívek

Východisko.
Cílem studie bylo zmapovat výskyt antiovariálních protilátek (AOA) u dospívajících dívek s poruchou menstruačního cyklu v porovnání s dívkami s pravidelným cyklem. Sledován byl také vztah mezi pozitivitou AOA protilátek a morfologickými změnami v bioptických vzorcích ovaria pacientek. 

Metody a výsledky.
Do studie bylo zařazeno 39 dívek s primární amenoreou (N=18) a oligo/sekundární amenoreou (N=21). U všech pacientek bylo provedeno vyšetření séra k detekci antiovariálních protilátek (AOA) a hladin FSH a LH. Toto vyšetření bylo provedeno na počátku studie a další po šesti měsících léčby, po které byla většina pacientek léčená hormonální substituční terapií. V indikovaných případech byla provedena laparoskopická biopsie ovaria. U všech vyšetřených pacientek s těžkou poruchou menstruačního cyklu byla nalezena pozitivita protilátek proti různým strukturám ovaria. Byla zjištěna signifikantně vyšší hladina FSH; hladina LH nebyla signifikantně vyšší. Deplece a alterace folikulárního aparátu patřila mezi hlavní nálezy v kůře ovaria u našich pacientek. Při kontrolních vyšetřeních po šestiměsíční hormonální substituci byl výskyt AOA signifikantně snížen, u části pacientek autoprotilátky dokonce zcela vymizely. 

Závěry.
Mapování výskytu antiovariálních protilátek u pacientek s poruchami menstruačního cyklu koreluje s nálezem vystupňované atrézie. Dříve či později se objevují poruchy menstruačního cyklu, které mohou vyústit k předčasnému ovariálnímu selhání, což je provázeno vymizením folikulárního aparátu a fibrotizaci kůry ovaria. 

Klíčová slova:
autoimunní poškození ovaria, předčasné ovariální selhání, antiovariální protilátky, dospívající dívky, hormonální substituční terapie.


Autoimmune Ovarian Failure in Adolescent Girls

Background.
The aim of the study was to map the incidence of antiovarian antibodies (AOA) in adolescent girls with ovarian cycle irregularities in comparison with girls with the regular cycle. The relation between the AOA positivity and structural changes in the bioptic samples of ovaria was examined. 

Material and Results. The studied cohort included 39 girls with primary amenorrhea (N=18) and oligo/secondary amenorrhea (N=21). All patients were tested for the presence of antiovarian antibodies (AOA) in the serum and levels of FSH and LH. The examination was done at the beginning of the study and after six months of therapy, in most of the cases by the hormone substitution treatment. In indicated cases the laparoscopic ovarian biopsy was done. A patients with serious failure of ovarian cycle the positivity of antibodies against various components of ovaria was found. Significantly higher levels of FSH was also found, LH levels were not higher. In our patients the depletion and alteration of the follicular apparatus in the cortex of ovaria belonged to the common findings. The control examination after the six month of hormonal substitution brought about lower levels of AOA, in some patients AOA fully disappeared. 

Conclusions.
Incidence mapping of antiovarian antibodies in patients with ovarian cycle irregularities correlate with findings of elevated atresia. Ovarian cycle irregularities can later or earlier turn into the extinction of the follicular apparatus and fibrotization of the ovarian cortex. 

Key words:
autoimmune ovarian failure, premature ovarian failure, antiovarian antibodies, adolescent girls, hormonal substitution therapy.


Autoři: H. Kosová;  J. Hořejší;  J. Martínek 1;  M. Veselá 2
Působiště autorů: Klinika gynekologie dětí a dospívajících 2. LF UK a FNM, Praha ;  Ústav histologie a embryologie 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 578-581
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem studie bylo zmapovat výskyt antiovariálních protilátek (AOA) u dospívajících dívek s poruchou menstruačního cyklu v porovnání s dívkami s pravidelným cyklem. Sledován byl také vztah mezi pozitivitou AOA protilátek a morfologickými změnami v bioptických vzorcích ovaria pacientek. 

Metody a výsledky.
Do studie bylo zařazeno 39 dívek s primární amenoreou (N=18) a oligo/sekundární amenoreou (N=21). U všech pacientek bylo provedeno vyšetření séra k detekci antiovariálních protilátek (AOA) a hladin FSH a LH. Toto vyšetření bylo provedeno na počátku studie a další po šesti měsících léčby, po které byla většina pacientek léčená hormonální substituční terapií. V indikovaných případech byla provedena laparoskopická biopsie ovaria. U všech vyšetřených pacientek s těžkou poruchou menstruačního cyklu byla nalezena pozitivita protilátek proti různým strukturám ovaria. Byla zjištěna signifikantně vyšší hladina FSH; hladina LH nebyla signifikantně vyšší. Deplece a alterace folikulárního aparátu patřila mezi hlavní nálezy v kůře ovaria u našich pacientek. Při kontrolních vyšetřeních po šestiměsíční hormonální substituci byl výskyt AOA signifikantně snížen, u části pacientek autoprotilátky dokonce zcela vymizely. 

Závěry.
Mapování výskytu antiovariálních protilátek u pacientek s poruchami menstruačního cyklu koreluje s nálezem vystupňované atrézie. Dříve či později se objevují poruchy menstruačního cyklu, které mohou vyústit k předčasnému ovariálnímu selhání, což je provázeno vymizením folikulárního aparátu a fibrotizaci kůry ovaria. 

Klíčová slova:
autoimunní poškození ovaria, předčasné ovariální selhání, antiovariální protilátky, dospívající dívky, hormonální substituční terapie.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa