Časopis lékařů českých - Číslo 7/2006

Přehledový článek

511
Karcinom děložního čípku: od poznání etiologie k profylaktické vakcíně

V. Vonka, E. Hamšíková

522
Trendy v klinické biochemii a laboratorní diagnostice

T. Zima

526
Syntázy oxidu dusnatého, typické hemoflavoproteiny a jejich komplikovaná enzymologie

M. Jáchymová, B. S. Masters, K. Horký, T. Zima, P. Martásek

532
Molekulární cytogenetika v diagnostice nádorových onemocnění

K. Michalová, Z. Zemanová

538
Diagnostické a prognostické biomarkery časné revmatoidní artritidy

L. Šenolt

544
Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie

T. Kašpárek, R. Přikryl, D. Schwarz, H. Kučerová, E. Češková

549
Novinky v medikamentózní léčbě inkontinence moči u žen

A. Martan

554
Gynekologie dětí a dospívajících v České republice

J. Hořejší

557
Autozomálně recesivní etnické choroby českých Romů

P. Seeman, D. Šišková


Původní práce

562
Polymorfismy genů pro adiponectin a rezistin u pacientek s mentální anorexií a obezitou – pilotní studie

M. Dolinková, J. Křížová, Z. Lacinová, R. Doležalová, J. Housová, J. Krajíčková, L. Bošanská, H. Papežová, M. Haluzík

567
Výskyt kvasinek a vláknitých hub u hematologických pacientů v letech 2002 – VIII. 2005

A. Jedličková, M. Hajíčková, P. Olišarová

571
Vliv různých aplikačních forem estrogenní substituční terapie na hladiny C-reaktivního proteinu

T. Fait, M. Vráblík, M. Koštířová, B. Trnková

575
Prenatální diagnostika v prvním trimestru gravidity v klinické praxi

P. Calda, H. Víšková, D. Bezdíčková, T. Zima

578
Autoimunitní poškození ovarií u dospívajících dívek

H. Kosová, J. Hořejší, J. Martínek, M. Veselá


Speciální sdělení

582
Nabídka diagnostických služeb v oblasti molekulární genetiky v České republice Je to málo, moc, nebo akorát?

R. Brdička, M. Dobrovolná

585
Co nového v prevenci škod působených alkoholem, tabákem a jinými látkami u děti a dospívajících

K. Nešpor


Dějiny lékařství

587
Dobřany na konci devatenáctého století

J. Klik


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa