Karcinom děložního čípku: od poznání etiologie k profylaktické vakcíně


Karcinom děložního čípku: od poznání etiologie k profylaktické vakcíně

Autoři podávají stručný přehled bádání, které vedlo k odhalení lidských papillomavirů (HPV) jako původců karcinomu děložního čípku (KDČ). Popisují vlastnosti HPV a cestu, která vedla k vývoji profylaktické vakcíny proti genotypům HPV, jež jsou nejčastěji v příčinném vztahu ke KDČ. Shrnují dosavadní výsledky studií bezpečnosti a účinnosti vakcín proti HPV a doporučují její brzké zavedení do praxe. Současně však upozorňují na to, že zavedení očkování nesmí narušit současný systém preventivních gynekologických prohlídek, které nejméně po dvě desítiletí zůstanou nejúčinnější zbraní v boji proti KDČ. 

Klíčová slova:
karcinomu děložního čípku, profylaktická vakcína.


Cervical Cancer Uteri: From the Etiology to Prophylactic Vaccine

The authors briefly summarize the history of the research on the cervical cancer (CC) which has resulted in the recognition of human papillomaviruses (HPV) as the key etiological factors in CC. They describe the HPV properties and the process leading to the development of prophylactic vaccines directed against HPV genotypes most frequently responsible for the development of CC. They summarize the results of the recent studies with these vaccines and strongly recommend their introduction. At the same time they stress that the vaccination programs must not disturb the present system of preventive gynecological check–ups. These will remain the most efficient weapon in the war against CC for at least two decades. 

Key words:
cervical cancer uteri, prophylactic vaccine.


Autoři: V. Vonka;  E. Hamšíková
Působiště autorů: Oddělení experimentální virologie – Ústav hematologie a krevní transfuze 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 511-521
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Autoři podávají stručný přehled bádání, které vedlo k odhalení lidských papillomavirů (HPV) jako původců karcinomu děložního čípku (KDČ). Popisují vlastnosti HPV a cestu, která vedla k vývoji profylaktické vakcíny proti genotypům HPV, jež jsou nejčastěji v příčinném vztahu ke KDČ. Shrnují dosavadní výsledky studií bezpečnosti a účinnosti vakcín proti HPV a doporučují její brzké zavedení do praxe. Současně však upozorňují na to, že zavedení očkování nesmí narušit současný systém preventivních gynekologických prohlídek, které nejméně po dvě desítiletí zůstanou nejúčinnější zbraní v boji proti KDČ. 

Klíčová slova:
karcinomu děložního čípku, profylaktická vakcína.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa