Novější poznatky o metabolizmu železaa jeho poruchách


Novější poznatky o metabolizmu železaa jeho poruchách

Železo je esenciální prvek pro všechny živé organizmy. Je součástí mnoha proteinů zastávajících klíčové funkce vefyziologických procesech, jako je transport kyslíku, respirace, syntéza DNA, regulace buněčného cyklu a mnohédalší. Volné železo je velmi reaktivní a jeho nadbytek může vést k poškození tkání a orgánů. Protože neexistujemechanizmus vylučování železa z těla, je jeho absorpce ve střevě za fyziologických okolností přísně regulována.Pokrok v metodologických přístupech umožnil identifikaci mnoha genů a proteinů podílejících se na absorpci železaa pochopení základních procesů jeho příjmu, transportu a skladování na buněčné úrovni. Přesto však stále nejsouněkteré pochody úplně objasněny. Mnoho nejasného zůstává hlavně v otázce regulace příjmu železa v závislosti napotřebách organizmu. Poruchy metabolizmu železa, jak ve smyslu jeho deficitu, tak nadbytku, jsou poměrně častýmonemocněním. Rostoucí znalosti o fyziologickém metabolizmu železa jsou rychle reflektovány pokroky v diagnostice,preventivním skríninku či terapii jeho poruch.

Klíčová slova:
železo, hemochromatóza, transferin, feritin, hepcidin, sideropenie, haptoglobin, hemoxygenáza,hemopexin, anémie.


New Lessons in the Iron Metabolism and Its Disorders

Iron is an essential element to all living organisms. It is a component of many proteins with important functions inphysiological processes such as oxygen transport, respiration, DNA synthesis, cell cycle regulation and many others.Free iron is highly reactive and its excess can lead to tissue and organ damage. Intestinal absorption of iron is preciselyregulated because there is no excretory mechanismfor excessive iron. Improvedmethodology led to the identificationof many genes and proteins involved in the iron metabolism and to the understanding of basic processes of ironintake, transport and storage. However, some aspects remain still unclear – primarily the regulation of iron intakeaccording to the body’s requirements. Disorders of iron metabolism, both the deficiency and the overload belong torelatively common diseases. Growing understanding of the physiology of the iron metabolism is rapidly reflectedin diagnostics, preventive screening and therapy of the iron disorders.

Key words:
iron, hemochromatosis, transferin, ferritin, hepcidin, sideropenia, haptoglobin, hemoxygenase, hemopexin,anemia.


Autoři: L. Pácal;  K. Kaňková
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 9-14
Kategorie: Články

Souhrn

Železo je esenciální prvek pro všechny živé organizmy. Je součástí mnoha proteinů zastávajících klíčové funkce vefyziologických procesech, jako je transport kyslíku, respirace, syntéza DNA, regulace buněčného cyklu a mnohédalší. Volné železo je velmi reaktivní a jeho nadbytek může vést k poškození tkání a orgánů. Protože neexistujemechanizmus vylučování železa z těla, je jeho absorpce ve střevě za fyziologických okolností přísně regulována.Pokrok v metodologických přístupech umožnil identifikaci mnoha genů a proteinů podílejících se na absorpci železaa pochopení základních procesů jeho příjmu, transportu a skladování na buněčné úrovni. Přesto však stále nejsouněkteré pochody úplně objasněny. Mnoho nejasného zůstává hlavně v otázce regulace příjmu železa v závislosti napotřebách organizmu. Poruchy metabolizmu železa, jak ve smyslu jeho deficitu, tak nadbytku, jsou poměrně častýmonemocněním. Rostoucí znalosti o fyziologickém metabolizmu železa jsou rychle reflektovány pokroky v diagnostice,preventivním skríninku či terapii jeho poruch.

Klíčová slova:
železo, hemochromatóza, transferin, feritin, hepcidin, sideropenie, haptoglobin, hemoxygenáza,hemopexin, anémie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa