Analýza textury ultrasonogramů – nová kvalitav diagnostice tyreopatií?


Analýza textury ultrasonogramů – nová kvalitav diagnostice tyreopatií?

Ultrasonografie je všeobecně uznávanou metodou v diagnostice difuzních i ložiskových onemocnění štítné žlázy.Její hlavní omezení spočívá v neschopnosti lidského zraku analyzovat všechny informace, které ultrasonogramobsahuje; kromě toho je míra subjektivity hodnocení, daná zejména zkušeností vyšetřujícího, větší než u jinýchzobrazovacích metod. Počítačová analýza textury ve spojení s automatickou klasifikací může představovat účinnýnástroj, schopný bezprostředně po standardním vyšetření určit typ difuzního postižení s přesností až 100 %. Z řadypostupů, které jsme v uplynulých letech vyzkoušeli, se nejlépe osvědčila kombinace prostorových, kookurenčnícha systematicky konstruovaných příznaků, vybíraná selekční metodou, založenou na velikosti klasifikační chyby.Testováno bylo několik klasifikačních přístupů, z nichž optimální byl Bayesův klasifikátor doplněný o kritériummajority.

Klíčová slova:
štítná žláza, autoimunitní tyreoiditida, ultrasonografie, strojové vnímání, analýza textury, kookurence,automatická klasifikace.


Texture Analysis of Ultrasonograms – a New Quality in Diagnostics of ThyroidalDisorders?

Ultrasonography is a generally accepted method for diagnosing both the diffuse and focal (nodal) lesions of thethyroid gland. The main limit of this method is the restricted ability of the human eye to analyse all informationincluded. Moreover, the proportion of subjectivity when evaluating the picture is greater than with other imagingmethods. Computer texture analysis in combination with automatic classification may prove a potent tool that couldenable – immediately after the standard examination – to assign the finding to a particular type of diffuse disorder,with an accuracy of up to 100 percent. From a variety of procedures, which we have tested until now, the best resultswere obtained with a combination of spatial, co-occurrence and systematically constructed features, selected bya method that is based on the magnitude of classification error. From several tested ways of classification the Bayes’sclassificator in combination with the criterion of majority was found to be the best approach.

Key words:
thyroid gland, autoimmune thyroiditis, ultrasonography, machine perception, texture analysis, co-occurrence,automatic classification.


Autoři: P. Sucharda;  D. Smutek;  R. Šára 1
Působiště autorů: 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Centrum strojového vnímání, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 15-20
Kategorie: Články

Souhrn

Ultrasonografie je všeobecně uznávanou metodou v diagnostice difuzních i ložiskových onemocnění štítné žlázy.Její hlavní omezení spočívá v neschopnosti lidského zraku analyzovat všechny informace, které ultrasonogramobsahuje; kromě toho je míra subjektivity hodnocení, daná zejména zkušeností vyšetřujícího, větší než u jinýchzobrazovacích metod. Počítačová analýza textury ve spojení s automatickou klasifikací může představovat účinnýnástroj, schopný bezprostředně po standardním vyšetření určit typ difuzního postižení s přesností až 100 %. Z řadypostupů, které jsme v uplynulých letech vyzkoušeli, se nejlépe osvědčila kombinace prostorových, kookurenčnícha systematicky konstruovaných příznaků, vybíraná selekční metodou, založenou na velikosti klasifikační chyby.Testováno bylo několik klasifikačních přístupů, z nichž optimální byl Bayesův klasifikátor doplněný o kritériummajority.

Klíčová slova:
štítná žláza, autoimunitní tyreoiditida, ultrasonografie, strojové vnímání, analýza textury, kookurence,automatická klasifikace.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa