Časopis lékařů českých - Číslo 1/2004

Články

4
Zdraví a peníze

J. Holčík

9
Novější poznatky o metabolizmu železaa jeho poruchách

L. Pácal, K. Kaňková

15
Analýza textury ultrasonogramů – nová kvalitav diagnostice tyreopatií?

P. Sucharda, D. Smutek, R. Šára

21
Bakterie a jejich vztah k alergickým onemocněním

Z. Humlová

26
Hereditární dispozice ke vzniku karcinomu prsua ovaria

M. Zikán, N. Jančárková, P. Pohlreich, B. Matouš, Z. Kleibl, J. Stříbrná, J. Živný

31
Psychosomatika v současné době

J. Šavlík, J. Hnízdil

35
Paracentrické inverze lidských chromozómůa jejich rizika

P. Balíček

39
Srovnání diagnostické validity karbohydrátdeficientního transferinu a dalších laboratorníchmarkerů chronického abúzu etanolu

E. Moravcová, J. Bednařík, M. Dastych, H. Novotná, J. Pokora

44
Neutronová záchytová terapie v léčběglioblastoma multiformePrvnÌ zkuöenosti v »eskÈ republice

H. Honová, M. Šafanda, L. Petruželka, J. Burian, M. Marek, J. Rejchrt, F. Sus, F. Tovaryš, V. Dbalý, J. Honzátko, I. Tomandl, V. Mareš

48
Kardiální manifestace Friedreichovy ataxie

M. Kolek, V. Mrózek, P. Schenk

52
Pasivní kouření1. Ë·st: ZdravotnÌ d˘sledky

Překlad, E. Úprava Králíková, V. Himmerová


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa