Kaz časného dětství


Kaz časného dětství

Kaz časného dětství je těžké postižení dětí a batolat zubním kazem. Je to chronické, multifaktoriální, infekčníonemocnění, které je pouze symptomem pediatrických poruch a nedostatku adekvátní péče o děti. Tato mimořádněagresivní forma zubního kazu se často vyvíjí záhy po erupci zubů a vzniká na ploškách zubů, na kterých je poměrněnízké riziko vzniku zubního kazu. Tento problém je častý v minoritních (rasových, kulturních a etnických) populacích,v rodinách s jediným rodičem, v rodinách s nízkým příjmem atd. Projevuje se bolestí a infekcí s tvorbouabscesů, což dítěti brání klidně spát a jíst, omezuje jeho vývin a negativně ovlivňuje jeho sebevědomí, přibývání naváze a vývoj řeči. Na kaz časného dětství je nutné pohlížet spíše z pediatrického než ze stomatologického hlediskaa výskyt kazu na jakékoliv plošce zubů u dětí do tří let považovat za vážný zdravotní problém. Výskyt onemocněnílze omezit cílenými preventivními opatřeními a intervencí ze strany stomatologů a pediatrů, jakož i vhodně zaměřenýmistátními a regionálními zdravotnickými programy.

Klíčová slova:
kaz časného dětství, dočasný chrup, dětská výživa, prevence a terapie.


Early Childhood Caries

Early childhood caries is a severe formof dental decay that affects infants and toddlers. It is a chronic, multi-factorial,infectious disease. It should be considered as a symptom of paediatric disorders and lack of adequate care. The cariesis particulary virulent, it develops rapidly, often soon after teeth erupt and it begins on tooth surfaces which areusually only affected to minor extent. The condition is particulary fequent in various minority (racial, cultural orethnic) communities, single parent or low-income families etc. The manifestations include pain, infection, abscessesand chewing difficulties that affect a child’s ability to eat and sleep. It thus has debilitating effect on the development,speech general health and self-esteem of infants. The problem should be addressed rather from the paediatric thandental point of view and the appearance of a single carious lesion an any tooth surface during the first 3 years of lifemust be considered a serious health problem. Early childhood caries is a preventable disease, that can be addressedby targed preventive measures and professinal health invention (provided by dentists as well as paediatricians), andby targeted comunity preventive programs.

Key words:
early chodhood caries, primary teeth, infant nutrition, prevention and therapy.


Autoři: E. Lenčová;  Z. Broukal
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 394-397
Kategorie: Články

Souhrn

Kaz časného dětství je těžké postižení dětí a batolat zubním kazem. Je to chronické, multifaktoriální, infekčníonemocnění, které je pouze symptomem pediatrických poruch a nedostatku adekvátní péče o děti. Tato mimořádněagresivní forma zubního kazu se často vyvíjí záhy po erupci zubů a vzniká na ploškách zubů, na kterých je poměrněnízké riziko vzniku zubního kazu. Tento problém je častý v minoritních (rasových, kulturních a etnických) populacích,v rodinách s jediným rodičem, v rodinách s nízkým příjmem atd. Projevuje se bolestí a infekcí s tvorbouabscesů, což dítěti brání klidně spát a jíst, omezuje jeho vývin a negativně ovlivňuje jeho sebevědomí, přibývání naváze a vývoj řeči. Na kaz časného dětství je nutné pohlížet spíše z pediatrického než ze stomatologického hlediskaa výskyt kazu na jakékoliv plošce zubů u dětí do tří let považovat za vážný zdravotní problém. Výskyt onemocněnílze omezit cílenými preventivními opatřeními a intervencí ze strany stomatologů a pediatrů, jakož i vhodně zaměřenýmistátními a regionálními zdravotnickými programy.

Klíčová slova:
kaz časného dětství, dočasný chrup, dětská výživa, prevence a terapie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa