Biologické vlastnosti koenzýmu Q10 a jehovplyv na imunitu


Biologické vlastnosti koenzýmu Q10 a jehovplyv na imunitu

Koenzým Q10, látka podobná vitamínu, je súčasťou zložitého antioxidačného systému ľudského organizmu. V článkusa prezentuje jeho štruktúra, fyziologická funkcia a účasť v patogenéze chorobných stavov s dôrazom na významsuplementácie pri poruchách imunitného systému človeka vrátane infekčných a onkologických ochorení.

Klíčová slova:
koenzým Q10, humorálna imunita, celulárna imunita, protinádorový účinok, antivírusový účinok.


Biological Properties of Coenzyme Q10 and its Effects on Immunity

Coenzyme Q10, a vitamin-like substance, represents a component of the complex antioxidant system of the humanorganism. The paper presents its structure, physiological function and the role in the disease pathogenesis with theaccent on the supplementation therapy during human immune system disturbances, including infectious andoncological diseases.

Key words:
coenzyme Q10, humoral immunity, cellular immunity, antitumorous effect, antiviral effect.


Autoři: F. Gazdík;  M. R. Piják;  A. Borová;  K. Gazdíková
Působiště autorů: Oddelenie klinickej imunológie – Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava 1Katedra biotechnológie – Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 390-393
Kategorie: Články

Souhrn

Koenzým Q10, látka podobná vitamínu, je súčasťou zložitého antioxidačného systému ľudského organizmu. V článkusa prezentuje jeho štruktúra, fyziologická funkcia a účasť v patogenéze chorobných stavov s dôrazom na významsuplementácie pri poruchách imunitného systému človeka vrátane infekčných a onkologických ochorení.

Klíčová slova:
koenzým Q10, humorálna imunita, celulárna imunita, protinádorový účinok, antivírusový účinok.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa