Analýza fenotypu a kinetiky subpopulacíCD34+ buněk a lymfocytů dárců periferníchhematopoetických kmenových buněkpro alogenní transplantace


Analýza fenotypu a kinetiky subpopulacíCD34+ buněk a lymfocytů dárců periferníchhematopoetických kmenových buněkpro alogenní transplantace

Východisko.
Při transplantaci periferních hematopoetických kmenových buněk je množství CD34+ buněk v transplantáturozhodujícím parametrem pro hodnocení kvality štěpu a jeho úspěšné přihojení. Koncentrace CD34+ buněkse analyzuje standardně v transplantátu i v periferní krvi během mobilizace. Ostatní leukocytární subpopulacenebývají rutinně sledovány.Metody a výsledky. Autoři analyzují výsledky imunofenotypizace leukocytárních subpopulací a rovněž subpopulacíCD34+ buněk u dárců periferních kmenových buněk pro příbuzenské alogenní transplantace, kteří byli stimulovánírůstovým faktorem G-CSF v dávce 16 µg/kg/den. Výtěžnost CD34+ buněk při separaci se nelišila významně mezidny 4 a 5 stimulace, byla signifikantně vyšší v tyto dny než v den 6. Subpopulace fenotypu CD34+90+ a CD34+61+dosáhly v transplantátu maxima den 4, naopak částečně diferencované subpopulace CD34+ buněk s koexpresí CD33,CD19 a CD7 dosáhly maxima až v den 6 stimulace. Během leukaferézy se v transplantátu koncentrovaly CD4+T lymfocyty a poměr CD4/CD8 v transplantátu se zvýšil na 3,06. Jako nejvýhodnější k odběru periferních kmenovýchbuněk při dávce 16 µg G-CSF/kg/den se ukázal den 4 a 5 mobilizace, kdy byla nejvyšší relativní i absolutníkoncentrace CD34+ buněk v transplantátu.Závěry. Stimulace G-CSF a separace nevede k významné aktivaci T lymfocytů v transplantátu. Stimulace G-CSFa separace nevede k významné aktivaci T lymfocytů. Znalost kinetiky subpopulací CD34+ kompartmentu v čase semůže stát spolu se selekcí a ex vivo manipulací kmenových buněk přínosem pro engraftment, překlenutí trombocytopeniea granulocytopenie či prevenci reakce GvHD u transplantovaných.

Klíčová slova:
hematopoetické kmenové buňky, imunofenotypizace, subpopulace CD34+, transplantace krvetvorby.


Phenotype and Kinetics Analysis of the CD34+ Cell Subpopulations andLymphocytes of Donors of the Peripheral Haematopoietic Stem Cells for the Allogeneic Transplantation

Background.
Amount of CD34+ cells is a critical parameter for quality assessment and successful engraftment ofperipheral blood hematopoietic stem cells (PBSC) during the transplantation of haemopoisis. CD34+ cells areroutinely analysed by immunophenotyping in PBSC and in peripheral blood during mobilization. Other leukocytesubpopulations are not usually assessed.Methods and Results. The authors present results of immunophenotyping of subpopulations of CD34+ cells andleucocytes in samples from donors of PBSC for allogeneic transplantations, who were stimulated with the growthfactor G-CSF at dose 16 µg/kg/day. The amount of CD34+ cells was not significantly different between days 4 and5; however, there was a significant drop at day 6. CD34+90+ and CD34+61+ subpopulations reached their maximumat the day 4; partially differentiated CD34+ cells with co-expression of CD33, CD19, and CD7 reached maximumat the day 6. CD4+ Th-lymphocytes were concentrated in the grafts during leukapheresis, CD4/CD8 ratio in thegrafts was increased to average 3.06.Conclusions. The knowledge of kinetics of CD34+ subpopulations, together with stem cell selection and ex vivomanipulation, may have an impact on the speed of engraftment or GvHD prevention in transplanted patients.

Key words:
haematopoietic stem cells, immunophenotyping, CD34+ subpopulation, transplantat ion ofhaemopoisis.


Autoři: M. Klabusay;  V. Suková;  Z. Kořístek;  J. Mayer;  J. Vorlíček
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 410-416
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Při transplantaci periferních hematopoetických kmenových buněk je množství CD34+ buněk v transplantáturozhodujícím parametrem pro hodnocení kvality štěpu a jeho úspěšné přihojení. Koncentrace CD34+ buněkse analyzuje standardně v transplantátu i v periferní krvi během mobilizace. Ostatní leukocytární subpopulacenebývají rutinně sledovány.Metody a výsledky. Autoři analyzují výsledky imunofenotypizace leukocytárních subpopulací a rovněž subpopulacíCD34+ buněk u dárců periferních kmenových buněk pro příbuzenské alogenní transplantace, kteří byli stimulovánírůstovým faktorem G-CSF v dávce 16 µg/kg/den. Výtěžnost CD34+ buněk při separaci se nelišila významně mezidny 4 a 5 stimulace, byla signifikantně vyšší v tyto dny než v den 6. Subpopulace fenotypu CD34+90+ a CD34+61+dosáhly v transplantátu maxima den 4, naopak částečně diferencované subpopulace CD34+ buněk s koexpresí CD33,CD19 a CD7 dosáhly maxima až v den 6 stimulace. Během leukaferézy se v transplantátu koncentrovaly CD4+T lymfocyty a poměr CD4/CD8 v transplantátu se zvýšil na 3,06. Jako nejvýhodnější k odběru periferních kmenovýchbuněk při dávce 16 µg G-CSF/kg/den se ukázal den 4 a 5 mobilizace, kdy byla nejvyšší relativní i absolutníkoncentrace CD34+ buněk v transplantátu.Závěry. Stimulace G-CSF a separace nevede k významné aktivaci T lymfocytů v transplantátu. Stimulace G-CSFa separace nevede k významné aktivaci T lymfocytů. Znalost kinetiky subpopulací CD34+ kompartmentu v čase semůže stát spolu se selekcí a ex vivo manipulací kmenových buněk přínosem pro engraftment, překlenutí trombocytopeniea granulocytopenie či prevenci reakce GvHD u transplantovaných.

Klíčová slova:
hematopoetické kmenové buňky, imunofenotypizace, subpopulace CD34+, transplantace krvetvorby.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa