Elektivní koronární angioplastika nechráněnéhokmene levé věnčité tepny


Elektivní koronární angioplastika nechráněnéhokmene levé věnčité tepny

Východisko.
Perkutánní transluminální angioplastika (PTCA) kmene levé věnčité tepny představuje možnoualternativu aortokoronárního bypassu, tradiční léčebné metody při nálezu významné stenózy v této lokalizaci.Metody a výsledky. V souboru 32 elektivních pacientů s významnou stenózou kmene jsme řešili PTCA 17 pacientůs vhodnou angiografickou lokalizací a s nízkým rizikem pro provedení aortokoronárního bypassu (dobrá funkce levékomory) a 15 pacientů s přidruženými komplikujícími onemocněními (významná dysfunkce levé komory, malignita,renální onemocnění) s kontraindikací aortokoronárního bypassu, s PTCA kmene jako paliativní indikací. V obouskupinách jsme pozorovali 100% procedurální úspěšnost, ve skupině pacientů s dobrou funkcí levé komory a bezpřidružených komplikací byla 6týdenní a 6měsíční mortalita nulová, nutnost následné opakované revaskularizacecílové tepny činila 13 %. Ve skupině pacientů s paliativní indikací při kontraindikaci aortokoronárního bypassu byla6měsíční mortalita 26,6 %, ve všech případech v důsledku neischemických příčin (progrese malignity, irreverzibilníselhání při preexistující závažné dysfunkci levé komory).Závěry. PTCA kmene věnčité tepny představuje možnou alternativu aortokoronárnímu bypassu v případě vhodnéanatomické lokalizace s nulovou mortalitou při 6měsíčním sledování a bez přidružených komplikujících onemocnění.Při indikaci PTCA kmene u pacientů s kontraindikací bypassu z kardiálních či mimokardiálních příčin se jevíefektivní jako paliativní metoda v kontrole závažné angíny. Prognóza quad vitam je v této skupině určena nekoronárnímonemocněním.

Klíčová slova:
kmen levé věnčité tepny, ischemická choroba srdeční, PTCA.


Elective Coronary Angioplastics of the Unprotected Shaft of theLeft Coronary Artery

Background.
PTCA of the left main stem is an alternative therapy to coronary artery bypass grafting for left mainstenosis.Methods and Results. For the retrospective analysis, 32 consecutive patients referred for left main PTCA wereselected. Patients were subdivided into 2 groups. Group I consisted of 17 patients with no concomitant disease andwith good left ventricular function, where CABG was an alternative strategy. 15 patients of the group II were patientstowhom bypass was contraindicated for cardiac or extracardiac reasons (malignancy, poor LVfunction, non graftable)and they were recommended for the palliative treatment of their angina symptoms. We observed 100 % proceduralsuccess rate of the PTCA in both groups. There was no mortality at 6-month follow up among patients of the groupI and 13 % clinical restenosis rate at 6 months. In patients of the group II there was total 6-month mortality 26,6 %,all due to causes unrelated to procedure or coronary ischaemia (progression of malignancy, intractable heart failure).Conclusions. PTCA to left main stem represents an alternative treatment to aortocoronary bypass in cases offavourable anatomy with high procedural success and no 6-month mortality in patients with good LV function. Inpatients inwhom CABG is contraindicated, PTCA can be used as a palliative strategy in abating ischaemic symptoms.In this group, short-term prognosis relates to concomitant cardiac or extracardiac disease.

Key words:
left main stem, coronary artery disease, PTCA.


Autoři: J. Kováč;  T. Gershlick;  M. Škvařilová 1;  P. Vymětal 2
Působiště autorů: Kardiologická klinika Univerzity of Leicester, Leicester, Anglie 1I. interní klinika LF UP, Olomouc 2Kardiochirurgická klinika FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 427-431
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Perkutánní transluminální angioplastika (PTCA) kmene levé věnčité tepny představuje možnoualternativu aortokoronárního bypassu, tradiční léčebné metody při nálezu významné stenózy v této lokalizaci.Metody a výsledky. V souboru 32 elektivních pacientů s významnou stenózou kmene jsme řešili PTCA 17 pacientůs vhodnou angiografickou lokalizací a s nízkým rizikem pro provedení aortokoronárního bypassu (dobrá funkce levékomory) a 15 pacientů s přidruženými komplikujícími onemocněními (významná dysfunkce levé komory, malignita,renální onemocnění) s kontraindikací aortokoronárního bypassu, s PTCA kmene jako paliativní indikací. V obouskupinách jsme pozorovali 100% procedurální úspěšnost, ve skupině pacientů s dobrou funkcí levé komory a bezpřidružených komplikací byla 6týdenní a 6měsíční mortalita nulová, nutnost následné opakované revaskularizacecílové tepny činila 13 %. Ve skupině pacientů s paliativní indikací při kontraindikaci aortokoronárního bypassu byla6měsíční mortalita 26,6 %, ve všech případech v důsledku neischemických příčin (progrese malignity, irreverzibilníselhání při preexistující závažné dysfunkci levé komory).Závěry. PTCA kmene věnčité tepny představuje možnou alternativu aortokoronárnímu bypassu v případě vhodnéanatomické lokalizace s nulovou mortalitou při 6měsíčním sledování a bez přidružených komplikujících onemocnění.Při indikaci PTCA kmene u pacientů s kontraindikací bypassu z kardiálních či mimokardiálních příčin se jevíefektivní jako paliativní metoda v kontrole závažné angíny. Prognóza quad vitam je v této skupině určena nekoronárnímonemocněním.

Klíčová slova:
kmen levé věnčité tepny, ischemická choroba srdeční, PTCA.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa