Stenózy extrakraniálních úseků karotid


Stenózy extrakraniálních úseků karotid

Základem léčby nemocných se stenózami karotid je trvalá komplexní interní léčba (intervence rizikových faktorůaterosklerózy, protidestičková léčba a snad i inhibitory enzymu přeměňujícího angiotenzin). Symptomatické stenózy(nad 85 % při evropském hodnocení arteriografie) jsou indikované k operaci. Menší stenózy (75–85 %) jen u vybranýchnemocných. Asymptomatické stenózy nad 75 % jsou vhodné k operačnímu řešení jen u přísně vybraných osob.Operace by měla provádět jen pracoviště s velkou zkušeností. Pokud se předoperačně neprovádí angiografie, tak byse indikace měla opírat o duplexní sonografii a další neinvazivní metodu. Endovaskulární léčba s primárnímstentováním je vyhrazena pro nejtěžší pacienty na nejlepších pracovištích.

Klíčová slova:
stenózy karotid, arteriografie, sonografie, endarterektomie.


Extracranial Carotid Artery Stenoses

Basic treatment of patients with carotid stenosis is a permanent complex treatment (lowering of risk factors ofatherosclerosis, antiplatelets treatment and the potential use of the inhibitor of angiotensive converting enzyme).Symptomatic stenosis (over 85%in European classification of arteriography) are indicated for the surgery. In smallerstenoses (75–85 %), only selected patients are indicated for such treatment. Surgery in asymptomatic stenoses over75 % should be done in strictly indicated cases only. Operation should be performed at clinics with sufficientexperience only. In cases without preoperative angiography, indication for surgery should be based on duplexsonography and some other non-invasive method. Endovascular treatment by primary stent is indicated for the mostserious cases at the best clinics.

Key words:
carotid stenosis, arteriography, sonography, endarterctomy.


Autoři: J. Spáčil
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN a Subkatedra angiologie IPVZ, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 10-13
Kategorie: Články

Souhrn

Základem léčby nemocných se stenózami karotid je trvalá komplexní interní léčba (intervence rizikových faktorůaterosklerózy, protidestičková léčba a snad i inhibitory enzymu přeměňujícího angiotenzin). Symptomatické stenózy(nad 85 % při evropském hodnocení arteriografie) jsou indikované k operaci. Menší stenózy (75–85 %) jen u vybranýchnemocných. Asymptomatické stenózy nad 75 % jsou vhodné k operačnímu řešení jen u přísně vybraných osob.Operace by měla provádět jen pracoviště s velkou zkušeností. Pokud se předoperačně neprovádí angiografie, tak byse indikace měla opírat o duplexní sonografii a další neinvazivní metodu. Endovaskulární léčba s primárnímstentováním je vyhrazena pro nejtěžší pacienty na nejlepších pracovištích.

Klíčová slova:
stenózy karotid, arteriografie, sonografie, endarterektomie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa