Otrava novorozence dusitanem sodným


Otrava novorozence dusitanem sodným

Intoxikace dusitany bývá spojena především s následně vzniklou methemoglobinémií. Kromě methemoglobinémiezpůsobují dusitany i další patologické stavy. Při léčbě methemoglobinémie toluidinovou modří se mohou vyskytnoutnežádoucí účinky. Otrava novorozence po intoxikaci matky-rodičky dusitanem sodným před porodem nebyla dosudpopsána. Předkládáme vlastní pozorování.

Klíčová slova:
intoxikace novorozence, dusitan sodný, methemoglobinémie.


Natrium Nitrosum Intoxication in a Newborn

Natrium nitrosum intoxication is usually associated with a subsequent methemoglobinemia. Beside it, nitrates cancause also some other pathological states. Treatment with the toluidine blue may have various adverse side effects.Newborn intoxication by natrium nitrosum developing after the intoxication of the bearing mother before theparturition has not been descried yet. Our own observation is referred.

Key words:
newborn intoxication, natrium nitrosum, methemoglobinemia.


Autoři: V. Kredba;  P. Pokorná;  P. Srnský;  V. Vobruba;  O. Černá;  M. Sádlo;  J. Hoza;  M. Švarcová 1;  D. Špičáková 1;  D. Pelclová 2
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha 1Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice Kladno 2Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 43-45
Kategorie: Články

Souhrn

Intoxikace dusitany bývá spojena především s následně vzniklou methemoglobinémií. Kromě methemoglobinémiezpůsobují dusitany i další patologické stavy. Při léčbě methemoglobinémie toluidinovou modří se mohou vyskytnoutnežádoucí účinky. Otrava novorozence po intoxikaci matky-rodičky dusitanem sodným před porodem nebyla dosudpopsána. Předkládáme vlastní pozorování.

Klíčová slova:
intoxikace novorozence, dusitan sodný, methemoglobinémie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa