Náhodně zjištěné expanzivní procesy selární oblasti


Náhodně zjištěné expanzivní procesy selární oblasti

S technologickým rozvojem zobrazovacích metod, především počítačové tomografie (CT) a nukleární magnetickérezonance (MR) je spojena vyšší incidence náhodně zjištěných expanzivních procesů selární oblasti. Lékaři a zejménakliničtí endokrinologové jsou tak často postaveni před problém, jakým způsobem rozlišit benigní a často klinickymálo významné afunkční adenomy hypofýzy (hypofyzární incidentalomy) od jiných expanzivních hypofyzárnícha selárních nebo paraselárních procesů, které vyžadují další léčbu. Tento článek podává přehled shrnující různé typyhypofyzárních, selárních a paraselárních expanzivních procesů, jejich etiologii a možné základní příznaky vyplývajícíz poruch endokrinologických a příznaky vyplývající z expanzivního chování a útlaku okolních struktur. Dále jev článku uvedena stručná informace o nejčastějších hypofyzárních a non-hypofyzárních expanzivních procesechselární oblasti, které je potřeba od sebe odlišit. Na závěr je uvedeno stručné zhodnocení přístupu k pacientůms diagnózou expanzivního procesu selární oblasti.

Klíčová slova:
hypofýza, incidentalom, tumor, diagnóza.


Incidentally Discovered Sellar Masses

The technologic advancement of imaging techniques especially computed tomography (CT) and magnetic resonance(MRI) is associated with an increasing number of incidentally discovered sellar masses. The endocrinologists arefacing the problem to distinguish between benign and clinically often insignificant non-functioning pituitaryadenomas (pituitary incidentalomas) and other pituitary or sellar and parasellarmasses,which require further therapy.This paper gives an overview about different types of pituitary or sellar and parasellar masses, their aetiology andbasic symptoms arising from either endocrine disturbances or as a result of mass effect of an enlarging tissue. Further,the paper shortly characterises most common pituitary and non-pituitary sellar masses that are necessary todistinguish. Finally, the basic diagnostic approach to the patients with sellar and parasellar masses is described.

Key words:
pituitary gland, incidentaloma, tumour, diagnosis.


Autoři: M. Kršek;  V. Weiss
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 14-18
Kategorie: Články

Souhrn

S technologickým rozvojem zobrazovacích metod, především počítačové tomografie (CT) a nukleární magnetickérezonance (MR) je spojena vyšší incidence náhodně zjištěných expanzivních procesů selární oblasti. Lékaři a zejménakliničtí endokrinologové jsou tak často postaveni před problém, jakým způsobem rozlišit benigní a často klinickymálo významné afunkční adenomy hypofýzy (hypofyzární incidentalomy) od jiných expanzivních hypofyzárnícha selárních nebo paraselárních procesů, které vyžadují další léčbu. Tento článek podává přehled shrnující různé typyhypofyzárních, selárních a paraselárních expanzivních procesů, jejich etiologii a možné základní příznaky vyplývajícíz poruch endokrinologických a příznaky vyplývající z expanzivního chování a útlaku okolních struktur. Dále jev článku uvedena stručná informace o nejčastějších hypofyzárních a non-hypofyzárních expanzivních procesechselární oblasti, které je potřeba od sebe odlišit. Na závěr je uvedeno stručné zhodnocení přístupu k pacientůms diagnózou expanzivního procesu selární oblasti.

Klíčová slova:
hypofýza, incidentalom, tumor, diagnóza.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa