Akutní selhání ledvin u kriticky nemocnýcha možnosti jeho prevence


Akutní selhání ledvin u kriticky nemocnýcha možnosti jeho prevence

Akutní selhání ledvin je u kriticky nemocných častou komplikací, jejíž rozvoj znamená zhoršení jejich morbidityi mortality. Akutní selhání ledvin je obvykle součástí syndromu multiorgánové dysfunkce, přičemž postižení ledvinbývá spojeno s akutní tubulární nekrózou (ATN) navozenou buď ischémií tubulárních buněk, či jejich toxickýmpostižením farmaky, eventuálně kombinací těchto dvou inzultů. Článek se zabývá mechanizmy zapojenými dopatofyziologie takto vzniklého akutního selhání ledvin, diskutuje možnosti ochrany funkce ledvin, které zahrnujíoptimalizaci makrohemodynamiky a intrarenální mikrohemodynamiky, pojmenovává nejdůležitější nefrotoxickypůsobící farmaka a navrhuje možnosti jejich bezpečnějšího použití. Dále se také krátce věnuje možnostem stimulaceendogenních reparativních mechanizmů při již proběhlém akutním selhání ledvin.

Klíčová slova:
akutní selhání ledvin, syndrom multiorgánové dysfunkce, akutní tubulární nekróza, hypoxie, perfuzeledvin, šok, nefrotoxická farmaka, myoglobin, prevence.


Acute Renal Dysfunction in Critically Ill Patients and itsPrevention

Acute renal failure often complicates the course of critically illness and can contribute to highmorbidity and mortality.In most cases acute renal failure represents a part of the multiple organ dysfunction syndrome and it is usually relatedto the ischemic and/or toxic injury of tubular cells (acute tubular necrosis, ATN). The presented paper reviews themechanisms involved in this two types of tubular cells injury. It analyzes the measures of kidney protection duringcritical illness, which include optimization of systemic and intrarenal hemodynamics as well as avoidance ofnephrotoxic drugs. It describes the most common nephrotoxic drugs and proposes principles of their safer use.Potential strategies to stimulate kidney function recovery are also discussed.

Key words:
acute renal failure, multiple organ dysfunction syndrome, acute tubular necrosis, hypoxia, renal perfusion,shock, nephrotoxic drugs, myoglobin, prevention.


Autoři: A. Kroužecký;  R. Rokyta Jr.;  M. Matějovič;  I. Novák
Působiště autorů: JIP, I. interní klinika FN a LF UK, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 19-23
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní selhání ledvin je u kriticky nemocných častou komplikací, jejíž rozvoj znamená zhoršení jejich morbidityi mortality. Akutní selhání ledvin je obvykle součástí syndromu multiorgánové dysfunkce, přičemž postižení ledvinbývá spojeno s akutní tubulární nekrózou (ATN) navozenou buď ischémií tubulárních buněk, či jejich toxickýmpostižením farmaky, eventuálně kombinací těchto dvou inzultů. Článek se zabývá mechanizmy zapojenými dopatofyziologie takto vzniklého akutního selhání ledvin, diskutuje možnosti ochrany funkce ledvin, které zahrnujíoptimalizaci makrohemodynamiky a intrarenální mikrohemodynamiky, pojmenovává nejdůležitější nefrotoxickypůsobící farmaka a navrhuje možnosti jejich bezpečnějšího použití. Dále se také krátce věnuje možnostem stimulaceendogenních reparativních mechanizmů při již proběhlém akutním selhání ledvin.

Klíčová slova:
akutní selhání ledvin, syndrom multiorgánové dysfunkce, akutní tubulární nekróza, hypoxie, perfuzeledvin, šok, nefrotoxická farmaka, myoglobin, prevence.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa