Primárne a sekundárne imunodeficiencie

Odporúčame subkutánní_injekce_břicho

Meranie minimálnej sérovej hladiny IgG ako dostatočný a prínosný ukazovateľ pre posúdenie farmakokinetiky subkutánne podávaných imunoglobulínov

28. 6. 2023 Zdroj: Primárne a sekundárne imunodeficiencie

Pre mnohých pacientov s primárnou imunodeficienciou je celoživotná imunoglobulínová substitúcia nevyhnutná pre obmedzenie frekvencie výskytu závažných infekcií, pričom domácu podkožnú aplikáciu pacienti lepšie prijímajú. Dávkovanie však treba prispôsobiť pacientovi na mieru. Nižšie prezentovaná štúdia môže prispieť k tomu, že bude individualizácia liečby pre lekárov jednoduchšia a pre pacienta znesiteľnejšia.

dokumenty

Subkutánna substitúcia imunoglobulínov u Ig-naivných pacientov s PID – dostupné údaje o účinnosti a bezpečnosti

Prevalencia primárnych imunodeficiencií (PID) je odhadovaná na 1 : 10 000. Nižšie uvádzame dostupné poz...
28. 6. 2023 Zdroj: Primárne a sekundárne imunodeficiencie
lékaři_setkání

Poznatky o kľúčovej role mikrobiómu v rámci imunity stále pribúdajú

Dňa 8. septembra 2022 sa v pražskej Fakultnej nemocnici Motol konalo odborné stretnutie nazvané „Gastroenterologické pro...
3. 4. 2023 Zdroj: Primárne a sekundárne imunodeficiencie

Články k téme
notebook studie výzkum medicína

Protilátkové imunodeficiencie

Protilátkové imunodeficiencie, primárne aj sekundárne, patria k najčastejším poruchám imunitného systé...
3. 4. 2023 Zdroj: Primárne a sekundárne imunodeficiencie
Lékař_pacient

fSCIG u starších pacientov s PID či SID v reálnej klinickej praxi (1)

Práca tímu nemeckých a holandských autorov predkladá dáta o reálnom klinickom používaní facili...
27. 3. 2023 Zdroj: Primárne a sekundárne imunodeficiencie
IgG

Dlhodobá účinnosť, bezpečnosť a znášanlivosť normálneho ľudského IgG s facilitovanou absorpciou u pacientov s humorálnymi imunodeficienciami

Liečba pacientov s humorálnymi imunodeficienciami je dlhodobá, a preto by mala byť nielen účinná, ale...
28. 2. 2023 Zdroj: Primárne a sekundárne imunodeficiencie
protilátky

Účinnosť monoklonálnych protilátok proti COVID-19 u chorých s vrodenými poruchami imunity

Monoklonálne protilátky (mAb) predstavujú revolučný spôsob liečby mnohých ľudských chorôb, predovš...
1. 12. 2022 Zdroj: Primárne a sekundárne imunodeficiencie
PL_nemocnice_cekarna_chodba

Sekundárna imunodeficiencia z pohľadu hematoonkológa

Sekundárna imunodeficiencia (SID) je porucha humorálnej aj bunkovej zložky imunitných procesov...
1. 12. 2022 Zdroj: Primárne a sekundárne imunodeficiencie
sars_cov_2

Variant omikron SARS-CoV-2 – dôvod na optimizmus, či na obavy?

Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa v Baltimore bolo ku dňu 8. 2. 2022 v celosvetovom meradle...
15. 11. 2022 Zdroj: Primárne a sekundárne imunodeficiencie
medicine_diagnostic

Detekcia a diagnostika primárnych imunodeficiencií v teréne - praktický prehľad v kocke

Primárne imunodeficiencie (PID) sú heterogénnou skupinou ochorení podmienených vrodenými genetickými por...
15. 11. 2022 Zdroj: Primárne a sekundárne imunodeficiencie

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa