XXIV. kongres České lékařské společnosti J. E. Purkyně„Úloha gynekologie dětí a dospívajících v ochraně budoucího mateřství“


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 696-697
Kategorie: Sjezdy

Brno, 20. října 2011

Dne 20. října 2011 se v rámci každoročně pořádaného mezinárodního veletrhu Medical Fair na brněnském výstavišti konal již XXIV. kongres České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Letošním tématem se stala problematika gynekologie dětí a dospívajících, která má svá specifika a která nepochybně tvoří významnou součást komplexní péče o mladou generaci. Proto byly přednášky určeny nejen odborným lékařům, ale především praktickým dětským lékařům a jejich spolupráci s dětskými gynekology.

Odbornou garanci kongresu převzal prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc, předseda České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP, a MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., předsedkyně Sekce gynekologie dětí a dospívajících Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

jp_36908_f_1
jp_36908_f_1

jp_36908_f_2
jp_36908_f_2

Účastníky akce přivítal slavnostním projevem jeden z prezidentů kongresu prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP. Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, se bohužel ze zdravotních důvodů kongresu nemohl zúčastnit, takže přednášejícím a pořadatelům akce poděkoval pouze prostřednictvím zaslaného dopisu.

Odborný program se skládal celkem ze čtyř bloků se zaměřením na tato hlavní témata:

  • vrozené vývojové vady,
  • výtok v dětském věku a v dospívání,
  • bolesti břicha a záněty vnitřních rodidel,
  • ultrazvukové vyšetření dětí a dospívajících,
  • hormonální antikoncepce a rizika TEN,
  • menstruační cyklus a jeho poruchy v dospívání,
  • cysty ovaria a jejich management,
  • nádory rodidel,
  • novinky v očkování proti HPV.

Úvodní přednáška patřila zahraničnímu hostu kongresu. Prof. Tamás Csermely z Pécsské univerzity v Maďarsku, který je také prezidentem Evropské asociace gynekologie dětí a dospívajících (EURAPAG), se ve svém projevu zaměřil na problematiku amenorey v období dospívání a její vliv na vznik osteoporózy.

První blok věnovaný vrozeným vývojovým vadám rodidel pak otevřel prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. Ve své přednášce vyzdvihl zejména diferenciální diagnostiku poruchy průchodnosti a splývání Müllerových paramezonefrických vývodů a jejich derivátů, se kterou se v praxi může setkat pediatr či praktický lékař pro děti a dorost. I přesto, že se jedná o vady projevující se až v období dospívání s nástupem menarche, je možné je odhalit již mnohem dříve, a to v krátké době po narození.

MUDr. Dana Ondrová z Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FN Olomouc pronesla pár slov o synechia vulvae infantum. Ač se nejedná o vrozenou vadu, incidence tohoto onemocnění narůstá, a je tedy třeba v rámci prevence dbát zejména na důkladnou hygienu rodidel malých děvčátek, o čemž je zapotřebí informovat především matku. Z FN Olomouc, konkrétně z dětské kliniky, na kongres zavítala také doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, která se ve své prezentaci věnovala Turnerovu syndromu, jakožto jedné z nejčastějších chromozomálních vad u dívek spojenou nejen s dysgenetickými gonádami, ale též s dalšími vrozenými vadami (zejména kardiovaskulárního aparátu) a přidruženými chorobami. Závěrem prvního bloku promluvil o výskytu endometriózy u stále zvyšujícího se počtu mladších pacientek přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.

Následující blok přednášek byl věnován zánětlivým onemocněním zevního a vnitřního genitálu, které patří mezi jedny z nejčastějších důvodů návštěv dětského gynekologa. Zástupci z ADC Sanatoria v Praze, MUDr. Miroslav Havlín a MUDr. Hana Kosová se snažili prostřednictvím svých prezentací upozornit nejen na chyby a omyly v diagnostice a léčbě vulvovaginitid dětského věku, ale i na adnexitidu, na kterou se často v tak raném věku nemyslí vzhledem k necharakteristické symptomatologii, s jakou se gynekolog setkává u dospělé ženy. Na jejich slova pak navázal MUDr. Antonín Gregor z Anenských slatinných Lázní Bělohrad o významu balneoterapie v dětské a dorostové gynekologii.

Po přestávce na předcházející odborný program navázal blok třetí, zaměřený na onkologickou problematiku včetně HPV prevence. V této části programu dostal slovo náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek, který zdůraznil význam očkování proti HPV infekci jakožto prevenci rakoviny děložního čípku a uvedl, že by vakcína měla být od příštího roku hrazena z veřejného zdravotního pojištění, konkrétně od 1. dubna 2012. Prostřednictvím svých přednášek se první tři přednášející MUDr. Vladimír Dvořák (Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno), prof. MUDr. David Cibula (Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze) a MUDr. Michal Mihula (gynekologicko-porodnické odd., Městská nemocnice Ostrava) snažili ozřejmit preventivní význam HPV vakcín v jednotlivých případech onemocnění způsobené HP viry. Vzhledem k tomu, že každý upřednostňoval jiný druh očkovací látky (bivalentní vs. tetravalentní) zvedla se v sále bohatá diskuze, která pokračovala ještě i v kuloárech.

Endokrinologické problematice a antikoncepci patřil poslední blok programu. V úvodu měli účastnící kongresu možnost vyslechnout prezentaci MUDr. Elišky Hronkové z Gynekologicko-porodnické kliniky LF UK a FN Plzeň o poruchách menstruačního cyklu v adolescenci. Zbývající části věnované antikoncepci se ujala  MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., která pohovořila o užívání hormonální antikoncepce u rizikových skupin adolescentek, a pak opět MUDr. Miroslav Havlín, který zdůraznil rizika tromboembolické nemoci v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce. V úplném závěru celého kongresu ještě vtipně zaujal publikum svou poslední přednáškou o antikoncepci NuvaRing pro adolescentky a ženy „unavené“ pravidelným braním prášků.

XXIV. kongres České lékařské společnosti J. E. Purkyně zakončili pořadatelé poděkováním všem přednášejícím a návštěvníkům za hojnou účast, zároveň vyjádřili spokojenost s průběhem akce i její organizací a věří, že si zúčastněná odborná veřejnost odnesla nové poznatky i postřehy do své praxe. 

MUDr. Hana Komínková

absolventka LF UK Brno

e-mail: hana.kominkova@atlas.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek LYMPHO 2011
Článek Rejstřík

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa