55. zjazd slovenských a českých reumatológov


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 692
Kategorie: Sjezdy

Piešťany, 29. září až 1. října 2011

Spoločné zjazdy slovenských a českých reumatológov majú svoju bohatú tradíciu, čo potvrdil aj tento 55. jubilejný ročník, a je úspechom našich spoločností, že v tejto tradícii pokračujeme s úmyslom udržať dobrú úroveň reumatológie ako základného odboru.

Pokrok v reumatológii je výrazný nielen v diagnostike, ale aj v liečbe. Biologická liečba priniesla pozitívny zvrat nielen pri zápalových reumatických ochoreniach, ale aj sa postupne presúva na oblasť metabolických chorôb, ako je dna, a systémových chorôb spojiva, ako je SLE.

Úlohou zjazdu bolo poukázať na ťažký priebeh reumatických chorôb, najmä reumatoidnej artritídy a systémových chorôb spojiva. Preto sme sa spolu s Českou reumatologickou spoločnosťou zamerali na niektoré aktuálne problémy systémových chorôb spojiva, biologickej liečby, význam biomarkerov pri hodnotení aktivity a prognózy zápalových reumatických chorôb, diagnostiku, prirodzený priebeh a liečbu monoartritíd, otázku včasnej diagnostiky psoriatickej artritídy a jej liečby, infekčných a reaktívnych artritíd a v neposlednom rade aktuálnych problémov liečby SLE. Dôležitou súčasťou reumatológie sú aj metabolické artropatie a artropatie pri endokrinných chorobách, preto sme považovali za potrebné aj týmto chorobám venovať v rámci zjazdu zvýšenú pozornosť.

V rámci spoločného zjazdu bola aj prezentácia pediatrickej reumatológie a tiež prednášky zdravotníckych pracovníkov a zástupcov sociálnych líg.

Okrem bohatých prednáškových aktivít prezidenti a vedeckí sekretári oboch spoločností ocenili dve posterové zdelenia, z ktorých sa jedno týkalo expresie HSP70 genov lokalizovaných MHC, ktoré sú asociované s myozitídou, a druhé posterové zdelenie prezentovalo zvláštnosti artropatie u pacientov s Downovým syndrómom.

Počet registrovaných účastníkov bol vyše 380 zo Slovenska a z Českej republiky.

V úvode zjazdu odovzdali prezident zjazdu a vedecký sekretár zjazdu striebornú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti riaditeľovi Revmatologického ústavu v Prahe prof. MUDr. Karlovi Pavelkovi, DrSc. a prezidentovi Českej revmatologickej spoločnosti prof. MUDr. Jiřímu Vencovskému, DrSc. Zároveň boli ocenení zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti nestori slovenskej reumatológie doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc. a emeritný primár MUDr. Viliam Švec, CSc. Za dlhoročnú prácu vedeckého sekretára Slovenskej reumatologickej spoločnosti a k životnému jubileu bol zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti ocenený doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.

Vedenie výborov oboch spoločností sa rozhodlo usporiadať budúci – už 56. zjazd českých a slovenských reumatológov 19. až 22. září 2012 v Olomouci.

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP

riaditeľ ústavu a predseda SReS

Národný ústav reumatických chorob

Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, SR

e-mail: rovensky@nurch.sk 


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek Rejstřík
Článek LYMPHO 2011

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa