Psoralen a buněčné stárnutí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 655
Kategorie:

Buněčné stárnutí je navoditelné stresem, přirozeným a nevratným setrváním buněk v klidu, což vše je součástí stáří. Předčasné stárnutí kůže je významný vedlejší efekt psoralenové fotoaktivity, která je užívána při různých kožních poruchách. Dříve bylo poukazováno, že DNA mezipruhové křížení fotoaktivovaného psoralenu navozuje senescentní fenotyp v primárních fibroblastech, jenž je mediován mutovanou Ataxia telangiectasia – a Rad3-related (ATR) kinázou. Kontrolní kináza 1(Chk1) iniciuje kontrolní body cyklu a FANCD2 je známa, že je součástí poruchy DNA indukovaného arestu S-fáze příčnou opravou. V této studii autoři vyšetřili úlohu ChK a FANCD2 jako sestupných efektorů ATR ve stárnoucí signalizaci. Je demonstrováno, že Chk1 a FANCD2 jsou dlouhodobě aktivovány po psoralenové fotoaktivaci. Samotná kombinovaná redukce v expresi malých interferujících RNA (siRNA), předcházející iradiaci, částečně chrání iniciaci senescentního like-fenotypu, zatímco siRNA (Chk1 and FANCD2) transfekce stárnoucích fibroblastů uvolňuje buňky z růstového arestu. Autoři pozorovali Chk1 a FANCD2 signál rovnoměrně a se senescentní indukcí, zatímco ChJ1 a FANCD2 signál stejnoměrně přidává na stárnutí, kdežto ChK1 je hlavně odpovědný za udržení arestu buněčného cyklu.

Závěrem, funkce Chk1 a FANCD2 snižují funkci ATRv v non-redundantním způsobu pro ustavení a údržbu psoralenem indukované fotoaktivačního stárnutí.

P. Barták


Zdroje

Hovest MG, et al. Differential roles for Chk1 and FANCD2 in ATR-mediated signalling for psoralen photoactivation-induced senescence Experimental Dermatology 883–889.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Rejstřík
Článek Kniha
Článek LYMPHO 2011

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa