Časopis lékařů českých - Číslo 12/2011

1
Rejstřík
655
Psoralen a buněčné stárnutí
664
Hodnocení kožních změn při systémových chorobách

Přehledový článek

647
Minimálně invazivní mechanické srdeční podpory

Andreas Krüger, Petr Ošťádal, Petr Neužil

651
Nové poznatky v problematice divertikulární choroby tračníku

Mojmír Dolejší


Původní práce

656
Sérologické nálezy chlamydiových protilátek v České republice – kontrolní soubor pacientů vyšetřených v rámci studie: Chlamydia pneumoniae v etiologii keratokonjunktivitis sicca

Dana Hrubá, Vladimír Kodat, Jan Krásný, Magdalena Netuková

660
Kvalita života dětí s astmatem

Jana Chromá, Jaroslav Slaný


Speciální sdělení

665
Vysoké zdanění tabáku = nižší náklady na zdravotní péči a přitom vyšší příjem státu – pochopíme to také v České republice? Projekt Evropské unie TobTaxy

Alexandra Kmeťová, Eva Králíková


Dějiny lékařství

667
Jesseniova kniha o jeho pražské pitvě – 410. výročí

Vladimír Musil, Josef Stingl, David Kachlík

670
Ranlékař František Holub

Martin Šámal


Abstrakta

675
3. odborné sympozium Podřipské nemocnice
685
XVI. opařanské dny – odborná konference dětské a dorostové psychiatrie na téma
Pedopsychiatrie v denní praxi

Sjezdy

691
X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie
692
55. zjazd slovenských a českých reumatológov
XVII. beskydské ORL dny – Chirurgie nosu a spodiny lebeční
693
Ohlédnutí za IV. neuroradiologickým kongresem
694
LYMPHO 2011
695
11. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů
696
XXIV. kongres České lékařské společnosti J. E. Purkyně„Úloha gynekologie dětí a dospívajících v ochraně budoucího mateřství“
697
10. česko-německé dny

Zprávy

650
Plánované akce odborných složek ČLS JEP
698
Slavnostní předání cen za nejlepší knižní publikace za rok 2010

Osobní zprávy

699
Prof. MUDr. Max Wenke, DrSc., FCMA – k pětaosmdesátinám jednoho z poválečných greenhornů a tvůrců československé farmakologie
700
Rudolf Linc – 90 let

Kniha

669
Kniha

Laureáti Nobelovy ceny

703
Laureáti Nobelovy ceny

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa