XVII. beskydské ORL dny – Chirurgie nosu a spodiny lebeční


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 692-693
Kategorie: Sjezdy

Ostravice, 30. září až 1. října 2011

Již 17. ročník nadregionální akce „Beskydský ORL den“ pořádaný ORL klinikou FN Ostrava se tradičně konal v krásném prostředí rekreačního areálu Sepetná v Ostravici. Zúčastnilo se jej na 190 lékařů a sester z celé České republiky.

Setkání bylo zahájeno vystoupením dětí folklórního souboru Grúnik při Základní škole v Ostravici. Odborný program probíhal formou panelu, který moderoval doc. P. Komínek (ORL klinika FN, Ostrava). Členy panelu byli dále prof. I. Šlapák (ORL klinika, Brno), doc. J. Klozar (ORL klinika, Praha-Motol), dr. R. Lipina (Neurochirurgická klinika FN, Olomouc), dr. P. Čelakovský (ORL klinika, Hradec Králové), dr. M. Šteffl (ORL odd., Brno-Bohunice), dr. P. Matoušek a dr. T. Pniak (ORL klinika FN, Olomouc) a ing. J. Rosický z firmy ING ve Frýdku-Místku (nejedná se o peněžní ústav ale protetickou firmu). Kostru semináře tvořily krátké přednášky a především celá řada kazuistik k tématu, ke kterým se bohatě diskutovalo (cca 2/3 času bylo věnováno diskuzi), což zajistilo pozornost nejen členů panelu, ale především všech posluchačů.

Panelová diskuze
Panelová diskuze

O vyšetřovacích metodách nosu referoval dr. Pniak. Zdůraznil roli zobrazovacích metod, zvláště pak CT a MRI, které jsou v dnešní době kromě endoskopie nosu u všech „chronických“ stavů základním vyšetřením. Další přednášky byly věnovány benigním (B. Gál) a maligním nádorům (dr. Klozar). Diskutovány byly otázky přístupu – zevních a endonazálních (dr. Čelakovský). Endonazální endoskopické přístupy mohou být při řešení řady nádorů – především pak v oblasti čichových sklípků, nosohltanu, čelistní dutiny, stejně radikální jako přístupy zevní. Umožňují naopak v indikovaných případech mnohem šetrnější přístup. U dětí se nádory PND a nosu vyskytují zcela výjimečně (dr. Šlapák).

Širokou diskuzi vyvolaly přednášky týkajících se spodiny lebeční. O operacích hypofýz referoval dr. Šteffl. Zdůraznil, že je nezbytná dobrá spolupráce s neurochirurgy. O rozvíjející se spolupráci mezi neurochirurgickou a ORL klinikou ve FN Ostrava referoval dr. Lipina. Spolupráce se neomezuje pouze na operace hypofýzy, ale také při řešení nonpituitárních lézí. Operace „pro čtyři ruce“ prováděné přes nosní dírky krom kosmetického efektu mohou v některých indikacích zcela nahradit transkraniální přístupy. Základním problémem u radikálního řešení je potřeba resekce dury a jejího zakrytí (náhrady), což má při endonazálním přístupu své limity. Pro krytí těchto defektů užívají nazoseptální laloky. Význam mezioborové spolupráce byl vyzdvihnut i v přednášce dr. Matouška o chirurgii očnice. Je zřejmé, že celá oblast přední jámy lební a možností endoskopického řešení jejich lézí je „tématem současnosti“.

Velmi zajímavý byl příspěvek ing. Rosického, který referoval o možnostech výroby silikonových epitéz a protéz u pacientů, u nichž po úrazu či po mutilující operaci (obvykle z důvodu nádoru) vznikne v oblasti obličeje kosmetický efekt. Výhodou silikonových protéz je „lepší kontrola“ defektu u pacientů po operaci (a mnohdy po radioterapii) oproti stavům, kdy je defekt kryt fasciokutánními či muskulokutánními laloky. Ideální je, pokud jsou pacienti před plánovanou mutilující operací odesláni na protetické pracoviště ještě před operací (možnost naskenování obličeje), je to důležité i z důvodů lepší motivace pacienta.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se současnými možnostmi chirurgického řešení nádorů nosu a PND a nádorů spodiny lebeční. Z tohoto pohledu seminář splnil očekávání většiny účastníků.

Organizátoři se těší na XVIII. beskydský ORL den, který se bude konat ve dnech 2. až 3. listopadu 2012. 

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

ORL klinika FN

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

e-mail: pavel.kominek@fno.cz     


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek Rejstřík
Článek LYMPHO 2011

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa