X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 691
Kategorie: Sjezdy

Plzeň, 25. až 27. září 2011

Ve dnech 25. až 27. září 2011 se v plzeňském Parkhotelu konal jubilejní X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie (ČSKB) ČLS JEP. Organizátoři vybrali osm aktuálních témat a garantům jednotlivých bloků se podařilo získat skutečné odborníky v daných oblastech. Na přednáškách se podíleli i odborníci z ostatních laboratorních oborů a řada kolegů – kliniků. Přednášky vyvolaly bohatou diskuzi. K té ostatně vybízely i další problémy, kterými náš obor žije; namátkou jmenuji akreditaci, vzdělávání, personální zajištění či aktualizaci seznamu výkonů. Odborný program doplnily tři plenární přednášky předních odborníků z České republiky i ze zahraničí, téměř padesát plakátových sdělení a tradičně i výstava téměř třiceti firem nabízejících produkty pro laboratorní medicínu a četné firemní workshopy. Abstrakta přednesených či vystavených prací obdrželi účastníci sjezdu jako součást třetího čísla časopisu Klinická biochemie a metabolismus.

Průčelí Parkhotelu s informací o sjezdu
Průčelí Parkhotelu s informací o sjezdu

Předsednictvo X. celostátního sjezdu ČSKB (zleva): Mgr. Martina Bunešová – předsedkyně sekce zdravotních laborantů ČSKB, Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. – místopředsedkyně a vědecká sekretářka, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – předseda a prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. – místopředseda výboru ČSKB
Předsednictvo X. celostátního sjezdu ČSKB (zleva): Mgr. Martina Bunešová – předsedkyně sekce zdravotních laborantů ČSKB, Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. – místopředsedkyně a vědecká sekretářka, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – předseda a prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. – místopředseda výboru ČSKB

Sjezd zahájila plenární přednáška prof. Josefa Hyánka, v níž seznámil posluchače s problematikou diagnostiky a léčby hypercholesterolémie u dětí a zároveň poutavým způsobem zavzpomínal na rozvoj oboru, s nímž je jeho život nerozlučně spjat. Sjezd pokračoval blokem zabývajícím se odlišností laboratorního vyšetřování v neonatologii a u seniorů. Následovaly přednášky ukazující pojetí kvality jako integrované činnosti lékařů, analytiků, laborantů a vedení zdravotnických zařízení.

Druhý den zahájil blok přednášek, v němž přední odborníci v klinické i laboratorní medicíně seznámili přítomné s novými markery kardiovaskulárního rizika. V plenární přednášce hovořil doc. V. Kožich o patogenezi, léčbě a diagnostice dědičných metabolických poruch; byl zároveň garantem dalšího bloku, který ukázal úzkou spolupráci mezi genetiky a klinickými biochemiky a věnoval se hlavně screeningovým programům. Analytickou problematiku řešil blok týkající se perspektivy „omických“ metod, a to nejen ve výzkumné oblasti. Druhý den tradičně ukončila plenární schůze ČSKB.

Závěrečný den zahájil blok o problematice anémií u dospělých i dětí, a představil tak oblast, kde obory klinické biochemie a hematologie mají mnoho styčných ploch. Následovala poslední plenární přednáška, v níž hovořil prof. K. Pacák z Bethesdy (USA) o laboratorní diagnostice neuroendokrinních nádorů. Další blok se týkal laboratorního vyšetření v neurologii; přednášející se soustředili zejména na nové možnosti v diagnostice, založené na analýze mozkomíšního moku. Sjezd zakončilo fórum mladých odborníků, které ukázalo, že se zajímají o postavení lékaře v oboru, jeho klinickou práci a jsou schopni i vědecké činnosti.

Konání sjezdu bylo také příležitostí ocenit významné osobnosti oboru, které přispěly a přispívají k dobrému jménu ČSKB doma i ve světě. Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc., obdržel za celoživotní práci nejvyšší vyznamenání ČSKB – Hořejšího medaili. Čestné členství v ČSKB obdrželi prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., RNDr. Ludmila Nováčková in memoriam a zdravotní laboranti Jitka Švecová a Jiří Hlaváč. Ocenění ČSKB za nejlepší publikaci v oboru získal kolektiv vedený prof. MUDr. Martou Kalousovou, Ph.D. za práci o vlivu karotenoidů na přežití dialyzovaných nemocných; cenu za nejlepší edukační dílo v oboru klinické biochemie obdržel ing. Jiří Kukačka, Ph.D. s kolektivem autorů za skripta o bioanalytických metodách.

Sjezd se stal důležitým místem nejen pro odborné bloky a přednášky, ale také pro společenská setkání a neformální diskuze s kolegy a přáteli. Společenský program v krásných prostorách secesní budovy Měšťanské besedy, ve kterém vystoupila skupina The Beatles Revival Band, přispěl k přátelské a kolegiální atmosféře. Věříme, že X. „plzeňský“ sjezd se zařadí k úspěšným akcím České lékařské společnosti JEP a jeho účastníci na něj budou dlouho vzpomínat. 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., předseda ČSKB ČLS JEP

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. předseda organizačního výboru X. sjezdu ČSKB,

vedoucí Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

e-mail: racek@fnplzen.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek Rejstřík
Článek LYMPHO 2011

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa