Infekce bakterií Rhodococcus equi u osob infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV)


Infekce bakterií Rhodococcus equi u osob infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV)

Onemocnění vyvolané Rhodococcus equi je vzácná komplikace HIV infekce vázaná na hluboký buněčný imunodeficit. Původce je grampozitivní tyčinka uváděná ve skupině nedifterických korynebakterií. Rod Rhodococcus patří do čeledi Nocardiaceae a řádu Actinomycetales. Podstatou patogenity je přežívání v makrofázích. Charakteristickým rysem je tvorba nekrotizujících granulomů. Svérázným cytologickým nálezem může být malakoplakie. Příznaky onemocnění zahrnují produktivní kašel, horečku a bolest na hrudi. Obtíže trvají i řadu týdnů před přijetím do nemocnice. Na skiagramu a CT plic se zobrazí rozpadová pneumonie. Původce se prokáže nejen ve sputu, ale i ve vzorcích získaných bronchoskopicky. V 50 % případů je zachycen v hemokultuře. Prognóza je špatná, více než 30 % nemocných umírá. Lepší prognózu mají pacienti s úspěšně zavedenou antiretrovirovou léčbou. V terapii rhodokokové pneumonie se používají zejména vankomycin, amikacin, rifampicin, imipenem, ciprofloxacin a erytromycin. Infekci Rhodococcus equi u HIV infikovaných dokládá kazuistika 52letého muže s AIDS s abscedující pneumonií a indukovanou perikarditidou, u něhož byl původce prokázán v hemokultuře. Tato rhodokoková pneumonie je první popsaný a patrně zatím jediný případ rhodokokové infekce u HIV infikovaného pacienta v České republice.

Klíčová slova:
virus lidské imunodeficience (HIV), HIV infekce, imunodeficience, pneumonie, Rhodococcus equi.


Rhodococcus equi Infection in Subjects Infected with Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Disease caused by Rhodococcus equi is a rare complication in subjects infected with human immunodeficiency virus (HIV) and it is associated with severe cellular immunodeficiency. The agent is gram-positive rod of the group non-diphtheric corynebacteria. The genus Rhodococcus belongs to the family Nocardiaceae and order Actinomycetales. The principle of pathogenicity is the survival inside macrophages. Formation of necrotising granulomas is a characteristic feature. Malacoplakia can be a specific cytological finding. Symptoms of disease include wet cough, fever and pleuritic chest pain. Problems persist many weeks before admission to the hospital. Chest X-ray and CT scan of the lungs show cavitary pulmonary lesions. Agents grow not only from the sputum specimen and also from samples received by bronchoscopy. In 50 % of cases it can be revealed in hemoculture. Outcome is poor; mortality rate is reported to be over 30 %. Better survival can be found in subjects who managed efficient antiretroviral therapy. Recommended treatment of Rhodococcus equi pneumonia includes particularly vancomycin, amikacin, rifampicin, imipenem, ciprofloxacin and erythromycin. Rhodococcus equi infection in an HIV positive subject is reported in case study of 52-year old man with AIDS with cavitary necrotising pneumonia and induced pericarditis, where the agent grew in hemoculture. This Rhodococcus equi pneumonia is the first case and till now the only one Rhodococcus infection in HIV patients described in the Czech Republic.

Key words:
human immunodeficiency virus (HIV), HIV infection, immunodeficiency, pneumonia, Rhodococcus equi.


Autoři: H. Rozsypal;  V. Aster;  M. Staňková;  B. Horová 1
Působiště autorů: III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha ;  Oddělení klinické mikrobiologie FN Na Bulovce, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 163-167
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Onemocnění vyvolané Rhodococcus equi je vzácná komplikace HIV infekce vázaná na hluboký buněčný imunodeficit. Původce je grampozitivní tyčinka uváděná ve skupině nedifterických korynebakterií. Rod Rhodococcus patří do čeledi Nocardiaceae a řádu Actinomycetales. Podstatou patogenity je přežívání v makrofázích. Charakteristickým rysem je tvorba nekrotizujících granulomů. Svérázným cytologickým nálezem může být malakoplakie. Příznaky onemocnění zahrnují produktivní kašel, horečku a bolest na hrudi. Obtíže trvají i řadu týdnů před přijetím do nemocnice. Na skiagramu a CT plic se zobrazí rozpadová pneumonie. Původce se prokáže nejen ve sputu, ale i ve vzorcích získaných bronchoskopicky. V 50 % případů je zachycen v hemokultuře. Prognóza je špatná, více než 30 % nemocných umírá. Lepší prognózu mají pacienti s úspěšně zavedenou antiretrovirovou léčbou. V terapii rhodokokové pneumonie se používají zejména vankomycin, amikacin, rifampicin, imipenem, ciprofloxacin a erytromycin. Infekci Rhodococcus equi u HIV infikovaných dokládá kazuistika 52letého muže s AIDS s abscedující pneumonií a indukovanou perikarditidou, u něhož byl původce prokázán v hemokultuře. Tato rhodokoková pneumonie je první popsaný a patrně zatím jediný případ rhodokokové infekce u HIV infikovaného pacienta v České republice.

Klíčová slova:
virus lidské imunodeficience (HIV), HIV infekce, imunodeficience, pneumonie, Rhodococcus equi.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa