Detekce volných lehkých řetězců („free light chains“) – nová metoda diagnostiky hematologických onemocnění


Detekce volných lehkých řetězců („free light chains“) – nová metoda diagnostiky hematologických onemocnění

Východisko.
Při diagnostice monoklálních gamapatií – jedním z nejčastějších hematologických onemocnění – se využívá imunochemických testů, kdy v biologickém materiálu pátráme po produkci paraproteinu.

Metody a výsledky.
Běžně používanými laboratorními testy jsou elektroforéza sérových bílkovin (SPE – serum protein electrophoresis) a imunofixační elektroforézou (IFE). Novou metodou je detekce volných lehkých řetězců v séru. Ve studii porovnáváme tyto tři metody z hlediska citlivosti záchytu paraproteinu. Ke stanovení detekce volných lehkých řetězců byl použit analyzátor využívající systému Freelite (Immunotech Beckman Coulter). Vyšetřeno bylo 51 pacientů s mnohočetným myelomem, nízce maligními ne-hodgkinskými lymfomy, primární amyloidózou a monoklonální gamapatií nejasného významu.

Závěry.
Detekce FLC může sloužit jako cenná diagnostická metoda, která zpřesňuje diagnostiku i hodnocení odpovědi na léčbu v indikovaných případech.

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, detekce paraproteinu, volné lehké řetězce.


Detection of free light chains – A New Method of Diagnostics of Haematological Diseases

Background.
To diagnose monoclonal gamopathy, one of the most frequent haematological diseases, we use immunochemical assays, which are based on the detection of paraprotein in serum and/or urine.

Methods and Results.
The most common laboratory assays we use are SPE (serum protein electrophoresis) and IFE (immunofixation electrophoresis). New method represents the detection of free light chain (FLC) in serum. In our study we compared those three methods (SPE, IFE and FLC) from the point of sensitivity of paraprotein detection. For FLC detection was used Freelite system analyzer (Immunotech Beckman Coulter). We examined 51 patients with diagnosis of multiple myeloma, nonHodgkin’s lymphoma, primary amyloidosis and monoclonal gammopathy of undetermined significance.

Conclusions.
Detection of FLC is a valuable method which sometimes could specify diagnosis of MG and make the treatment more accurate.

Key words:
multiple myeloma, detection of paraprotein, free light chains.


Autoři: J. Mecl;  H. Benáková 1;  A. Nohejlová 2;  J. Straub 2;  T. Zima 1;  I. Špička 2
Působiště autorů: Nemocnice Na Homolce, Praha ;  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN, Praha 1;  I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 159-162
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Při diagnostice monoklálních gamapatií – jedním z nejčastějších hematologických onemocnění – se využívá imunochemických testů, kdy v biologickém materiálu pátráme po produkci paraproteinu.

Metody a výsledky.
Běžně používanými laboratorními testy jsou elektroforéza sérových bílkovin (SPE – serum protein electrophoresis) a imunofixační elektroforézou (IFE). Novou metodou je detekce volných lehkých řetězců v séru. Ve studii porovnáváme tyto tři metody z hlediska citlivosti záchytu paraproteinu. Ke stanovení detekce volných lehkých řetězců byl použit analyzátor využívající systému Freelite (Immunotech Beckman Coulter). Vyšetřeno bylo 51 pacientů s mnohočetným myelomem, nízce maligními ne-hodgkinskými lymfomy, primární amyloidózou a monoklonální gamapatií nejasného významu.

Závěry.
Detekce FLC může sloužit jako cenná diagnostická metoda, která zpřesňuje diagnostiku i hodnocení odpovědi na léčbu v indikovaných případech.

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, detekce paraproteinu, volné lehké řetězce.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa