Importované tropické infekce


Importované tropické infekce

S narůstající počtem našich turistů trávících dovolené v tropických oblastech a přílivem migrantů ze zemí s nízkým hygienickým standardem vzrůstá riziko importu tropických infekcí. Mezi nejčastější patří průjmová onemocnění, mnohem závažnější jsou horečnaté stavy (malárie, břišní tyfus, ricketsiózy), které mohou být bez včasné léčby smrtelné. Jejich diagnostika je založena na důkladné anamnéze, fyzikálním, laboratorním a speciálním mikrobiologickém vyšetření. Mezi laboratorní metody první linie patří tenký nátěr a tlustá kapka, krevní obraz a diferenciál, odběry hemokultur a zánětlivých ukazatelů. V případě vysoké eozinofílie pomýšlíme na tkáňové helmintózy (schistosomózu, filariózy, cysticerkózu, hydatidózu). Přestože se zlepšuje informovanost turistů o zdravotních rizicích pobytu v tropických oblastech, stále se setkáváme s řadou osob, které odjíždí i do vysoce rizikových oblastí bez řádného očkování a antimalarické profylaxe.

Klíčová slova:
importované tropické infekce, malárie, průjmy cestovatelů.


Imported Tropical Infections

The rising number of our tourists, who spend their holiday in tropical countries together with the rising immigration from the countries with low hygienic standard, increases the risk of import of some tropical infections. The most common are diarrhoeal diseases; to the more serious belong febrile infections (malaria, typhoid fever, ricketsioses), that without early treatment can be fatal. The diagnosis is based on the precise history, physical, laboratory and special microbiological examination. Among the laboratory methods of the first choice belong the thin smear, the thick blood film, blood count and differential counting, haemocultivation, and detection of inflammatory markers. Finding of the high eosinophilia suggests helmintosis (schistosomosis, filariosis, cystecerkosis, hydatiodosis). Though the tourists become better informed on the health risks during the stay in tropical countries, it is still possible to encounter persons living for high risk countries without proper vaccination and antimalarian prophylaxis.

Key words:
imported tropical diseases, malaria, travellers’ diarrhoea.


Autoři: F. Stejskal
Působiště autorů: Oddělení tropické medicíny, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 115-121
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

S narůstající počtem našich turistů trávících dovolené v tropických oblastech a přílivem migrantů ze zemí s nízkým hygienickým standardem vzrůstá riziko importu tropických infekcí. Mezi nejčastější patří průjmová onemocnění, mnohem závažnější jsou horečnaté stavy (malárie, břišní tyfus, ricketsiózy), které mohou být bez včasné léčby smrtelné. Jejich diagnostika je založena na důkladné anamnéze, fyzikálním, laboratorním a speciálním mikrobiologickém vyšetření. Mezi laboratorní metody první linie patří tenký nátěr a tlustá kapka, krevní obraz a diferenciál, odběry hemokultur a zánětlivých ukazatelů. V případě vysoké eozinofílie pomýšlíme na tkáňové helmintózy (schistosomózu, filariózy, cysticerkózu, hydatidózu). Přestože se zlepšuje informovanost turistů o zdravotních rizicích pobytu v tropických oblastech, stále se setkáváme s řadou osob, které odjíždí i do vysoce rizikových oblastí bez řádného očkování a antimalarické profylaxe.

Klíčová slova:
importované tropické infekce, malárie, průjmy cestovatelů.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa