Artroskopie zápěstí


Artroskopie zápěstí

Východisko.
Bolesti v oblasti zápěstí jsou poměrně častým poškozením. Pokud nejsou včas léčena, vedou k rozvoji špatně léčitelných degenerativních změn. Určení diagnózy je složité, neboť pomocí radiologických metod jsou často špatně diagnostikovatelná. Artroskopie zápěstí je metoda umožňující zhodnocení obtíží a velmi často i operační řešení.

Metody a výsledky.
Autoři hodnotí 93 artroskopií zápěstí provedených na jejich pracovištích v letech 2004–2005. Pro akutní poškození bylo provedeno 28 artroskopií a pro chronické obtíže 65. Během operace bylo provedeno 59 artroskopických kurativních výkonů a na základě artroskopického vyšetření bylo indikováno 64 otevřených výkonů.

Závěry.
K akutní artroskopii zápěstí by měla být indikována všechna poranění zápěstí, kde je podezření na poškození vazivových struktur což se projeví otokem a hematomem, i když není žádný nález na rentgenových snímcích. Další skupinou pacientů indikovanou k akutní artroskopii zápěstí jsou mladí pacienti se zlomeninami v oblasti zápěstí, kde je časté sdružené poranění vazů a u pacientů kde přetrvávají obtíže i po rentgenologickém zhojení zlomeniny a očekáváme nitrokloubní patologii. K artroskopii jsou vhodní všichni pacienti s bolestí v oblasti zápěstí, kde není jasná příčina i pacienti, u kterých jsou známky artrózy v zápěstí, neboť je možné zhodnotit další postup při terapii.

Klíčová slova:
artroskopie zápěstí, nestability zápěstí, poškození TFCC.


Wrist Arthroscopy

Background.
Pain in the wrist area is quite a frequent lesion. If it is not treated soon enough, it leads to development of degenerative changes which are curable with difficulty. Diagnosing is complicated because it is often difficult to diagnose them by means of radiological methods. Wrist arthroscopy is a method which enables to assess the problem and very often it also helps to solve it with an operation.

Methods and Results.
Authors evaluated 93 wrist arthroscopies performed in their departments during 2004–2005. There were 28 arthroscopies performed due to an acute lesion and 65 arthroscopies due to chronic problems. There were 59 arthroscopic curative interventions performed during the operation and 64 open interventions were indicated on the basis of an arthroscopic examination.

Conclusions.
All wrist lesions where the lesion of connective tissues structures is suspected, accompanied with edema and hematoma, should be indicated for acute wrist arthroscopy, even though there is no finding on radiographs. Another group of patients indicated for the acute wrist arthroscopy are young patients with wrist fractures where there is a frequent ligament lesion associated, and patients with persisting ailments, even after radiologically confirmed healing of the fracture when intra-articular pathology can be expected. All patients with pain in the wrist area are indicated for arthroscopy, including those with not obvious cause of pain and with symptoms of arthrosis, because it is possible to evaluate further procedure of the therapy.

Key words:
wrist arthroscopy, wrist instabilities, TFCC lesions.


Autoři: I. Čižmář;  M. Jindra 1;  P. Sedlák;  P. Dráč;  J. Fialová
Působiště autorů: Traumatologické oddělení FN, Olomouc ;  Ortopedické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 155-158
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Bolesti v oblasti zápěstí jsou poměrně častým poškozením. Pokud nejsou včas léčena, vedou k rozvoji špatně léčitelných degenerativních změn. Určení diagnózy je složité, neboť pomocí radiologických metod jsou často špatně diagnostikovatelná. Artroskopie zápěstí je metoda umožňující zhodnocení obtíží a velmi často i operační řešení.

Metody a výsledky.
Autoři hodnotí 93 artroskopií zápěstí provedených na jejich pracovištích v letech 2004–2005. Pro akutní poškození bylo provedeno 28 artroskopií a pro chronické obtíže 65. Během operace bylo provedeno 59 artroskopických kurativních výkonů a na základě artroskopického vyšetření bylo indikováno 64 otevřených výkonů.

Závěry.
K akutní artroskopii zápěstí by měla být indikována všechna poranění zápěstí, kde je podezření na poškození vazivových struktur což se projeví otokem a hematomem, i když není žádný nález na rentgenových snímcích. Další skupinou pacientů indikovanou k akutní artroskopii zápěstí jsou mladí pacienti se zlomeninami v oblasti zápěstí, kde je časté sdružené poranění vazů a u pacientů kde přetrvávají obtíže i po rentgenologickém zhojení zlomeniny a očekáváme nitrokloubní patologii. K artroskopii jsou vhodní všichni pacienti s bolestí v oblasti zápěstí, kde není jasná příčina i pacienti, u kterých jsou známky artrózy v zápěstí, neboť je možné zhodnotit další postup při terapii.

Klíčová slova:
artroskopie zápěstí, nestability zápěstí, poškození TFCC.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa