Příspěvek k farmakogenetice chronického srdečního selhání – betablokátory


Příspěvek k farmakogenetice chronického srdečního selhání – betablokátory

Východisko.
Aktivace sympatického nervového systému a systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAS) zhoršuje progresi chronického srdečního selhání. Se zvýšenou aktivací tohoto systému byla asociována deleční alela D inzerčně delečního polymorfizmu v genu pro angiotenzin I konvertující enzym (I/D ACE). Cílem této práce bylo testovat farmakogenetické asociace genotypu I/DACE s terapií betablokátory u pacientů s chronickým srdečním selháním. 

Metody a výsledky.
Do studie jsme zařadili celkem 241 s chronickým srdečním selháním, z nichž 63 % dostávalo betablokátor, 37 % pacientů beta blokátory nedostávalo. Pomocí metody polymerázové řetězové reakce jsme detekovali genotyp polymorfizmu I/D ACE na 2 % agaróze v UV světle. Pacienti s chronickým srdečním selháním a genotypem II v polymorfizmu I/D ACE byli mladší, dostávali častěji betablokátory a diuretika, méně často aspirin, měli nižší glykémii a hladinu TNFα v krvi. Prokázali jsme signifikantní rozdíl v distribuci genotypů i frekvenci alel polymorfizmu I/D ACE mezi pacienty s doporučenou dávkou betablokátorů a pacienty bez terapie betablokátory. Pokud jsme hodnotili současně terapii inhibitory ACE a betablokátory, zaznamenali jsme pokles genotypů ID+DD u pacientů s nižším než 50% dávkováním pro obě skupiny léků současně oproti všem ostatním 

Závěry.
U pacientů s chronickým srdečním selháním jsme prokázali interakci mezi genotypem I/D ACE a podáváním a dávkováním betablokátorů a jeho farmakologickou interakci s inhibitory ACE. 

Klíčová slova:
I/D ACE-polymorfismus-terapie-betablokátory-inhibitory ACE-farmakogenetika.


Pharmacogenetics of Chronic Heart Failure – Beta Blockers

Background.
Activation of the renin-angiotensin (RAS) cascade and sympathetic nervous systems adversely affect heart failure progression. ACE deletion allele (ACE D) of insertion /deletion polymorphism in the gene coding for angiotensin-I converting enzyme is associated with increased renin-angiotensin activation. The aim of the study was to test pharmacogenetic associations of I/D ACE genotype with beta blockers therapy in patients with chronic heart failure. 

Methods and Results.
A total of 241 patients were included in the study, 63% with betablocker therapy and 37% without it. Using polymerase chain reaction (PCR) method, I/D genotype was detected in 2% agarose electrophoretic gel in UV light. Patients with chronic heart failure and with the II genotype of polymorphism I/D ACE were younger, with more frequent administration of betablockers and diuretics, with less regular administration of aspirin and with lower glycemia and plasma TNFα level. A significant difference in genotype distribution and allele frequency between patients with recommended dose and patients without betablockers therapy was proved, when a decrease of the D allele in patients with betablockers had been observed. Contemporary evaluating of AC inhibitor and betablocker therapy, a decrease of ID+DD genotypes in patients with lower than 50% recommended dose compared with the others was found. 

Conclusions.
In this study, we proved statistically significant interactions between genotypes in I/D ACE polymorphism, betablocker administration, its dosing and pharmacogenetic interaction with ACE inhibitors in patients with chronic heart failure. 

Key words:
I/D ACE polymorphism, therapy with beta blockers, AC inhibitors, pharmacogenetics


Autoři: A. Vašků;  L. Špinarová 1;  M. Pávková-Goldbergová;  J. Špinar 2;  M. Souček 3;  J. Vítovec 1
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno ;  I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno 1;  Interní kardiologická klinika LF MU a FN, Brno 2;  II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 148-152
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Aktivace sympatického nervového systému a systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAS) zhoršuje progresi chronického srdečního selhání. Se zvýšenou aktivací tohoto systému byla asociována deleční alela D inzerčně delečního polymorfizmu v genu pro angiotenzin I konvertující enzym (I/D ACE). Cílem této práce bylo testovat farmakogenetické asociace genotypu I/DACE s terapií betablokátory u pacientů s chronickým srdečním selháním. 

Metody a výsledky.
Do studie jsme zařadili celkem 241 s chronickým srdečním selháním, z nichž 63 % dostávalo betablokátor, 37 % pacientů beta blokátory nedostávalo. Pomocí metody polymerázové řetězové reakce jsme detekovali genotyp polymorfizmu I/D ACE na 2 % agaróze v UV světle. Pacienti s chronickým srdečním selháním a genotypem II v polymorfizmu I/D ACE byli mladší, dostávali častěji betablokátory a diuretika, méně často aspirin, měli nižší glykémii a hladinu TNFα v krvi. Prokázali jsme signifikantní rozdíl v distribuci genotypů i frekvenci alel polymorfizmu I/D ACE mezi pacienty s doporučenou dávkou betablokátorů a pacienty bez terapie betablokátory. Pokud jsme hodnotili současně terapii inhibitory ACE a betablokátory, zaznamenali jsme pokles genotypů ID+DD u pacientů s nižším než 50% dávkováním pro obě skupiny léků současně oproti všem ostatním 

Závěry.
U pacientů s chronickým srdečním selháním jsme prokázali interakci mezi genotypem I/D ACE a podáváním a dávkováním betablokátorů a jeho farmakologickou interakci s inhibitory ACE. 

Klíčová slova:
I/D ACE-polymorfismus-terapie-betablokátory-inhibitory ACE-farmakogenetika.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa