Časopis lékařů českých - Číslo 2/2006

Editorial

88
Historie lékařské genetiky v České republice

P. Goetz


Přehledový článek

93
Hypertrofická kardiomyopatie

P. Čapek, R. Brdička

98
Frekvenční pohled na vyšetření odchylek genomu

R. Brdička, M. Beránek, M. Čimburová, J. Dvořáčková, D. Dvořáková, J. Hájková, C. Haškovec, V. Kebrdlová, M. Karas, A. Kratochvílová, F. Lošan, M. Macek Jr., F. Musil, M. Putzová, Š. Rožmanová, P. Riedlová, M. Safrová, O. Scheinost, P. Štolba, J. Trka, T. Vaněček, R. Vrtěl

104
Nové obzory v léčbě hemofilie – rekombinantní a transgenní koncentráty, genová léčba a modifikované koagulační faktory

D. Habart

112
Psychosomatické přístupy v dermatovenerologii

R. Pánková


Původní práce

118
Cholesterol, násilí a sebevražednost – příběh plný omylů

J. Vevera

126
Analýza HLA-DPB1 genu u transplantací hematopoetických kmenových buněk

M. Vraná, M. Dobrovolná, P. Cetkovský, S. Nazarová, H. Vondráčková, P. Sedláček

130
Prenatální diagnostika tuberózní sklerózy založená na znalosti kauzální mutace

R. Vrtěl, R. Vodička, A. Šantavá, J. Šantavý, E. Krejčiříková

133
Analýza volné fetální DNA v maternální plazmě s využitím STR lokusů

R. Vodička, R. Vrtěl, M. Procházka, A. Šantavá, L. Dušek, D. Vrbická, R. Singh, E. Krejčiříková, E. Schneiderová, J. Šantavý

138
Zvýšené riziko malignit u heterozygotů v rodinách pacientů s Nijmegen breakage syndromem

E. Seemanová, P. Jarolím, P. Seeman, R. Varon, K. Sperling

144
Asociace variant polymorfismů v genu pro endotelin-1 (EDN1) s terapií u pacientů s kožními T lymfomy

V. Vašků, J. Bienertová-Vašků, M. Pávková-Goldbergová, V. Semrádová, A. Vašků

148
Příspěvek k farmakogenetice chronického srdečního selhání – betablokátory

A. Vašků, L. Špinarová, M. Pávková-Goldbergová, J. Špinar, M. Souček, J. Vítovec

154
Konzultačná činnosť dvoch slovenských centier pri farmakoterapii v gravidite a laktácii

J. Tisoňová, L. Magulová, M. Göböová, M. Wawruch, M. Laššánová, L. Božeková, M. Kriška


Kazuistika

160
Opakované embolizace do periferních tepen z plicní metastázy choriokarcinomu

J. Spáčil, J. Hradec, J. Král


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa