Vliv specifické inhibice cyklooxygenázy 2 na ledvinové funkce u starších pacientů s poruchou ledvinové funkce


Vliv specifické inhibice cyklooxygenázy 2 na ledvinové funkce u starších pacientů s poruchou ledvinové funkce

Východisko.
Blokátory cyklooxygenázy 2 (COX-2) jsou často užívanými léky u pacientů s degenerativními poruchami pohybové ústrojí. Většinou jde o starší nemocné s chronickými nefropatiemi. Cílem naší studie bylo zjištění účinku specifické blokády COX-2 rofecoxibem na ledvinové funkce u starších pacientů se středně významnou poruchou ledvinové funkce. 

Metody a výsledky.
Použili jsme běžných vyšetřovacích metod jednak za podmínek vyrovnaného metabolizmu vody a soli, jednak za podmínek submaximální vodní diurézy. Vyšetřovali jsme glomerulární filtraci zjišťovanou pomocí clearance kreatininu, inulínu (Cin) a cystatinu C, frakční exkreci (FE) elektrolytů, všech osmoticky aktivních látek, vody a bezsolutové vody a celkové močové vylučování prostaglandinů UPGE2V a UPGF2αV. Zjišťovali jsme plazmatickou reninovou aktivitu (PRA) a aldosteron (Paldo) po stimulaci ortostatickou polohou. Při porovnání nálezů před versus po léčbě rofecoxibem jsme zjistili: Cin 0,82±0,34 vs 0,74±0,18 ml/s/1,73m2, FENa 1,0±0,3 vs 1,2±0,4 (p=0,02), FEOSM 2,9±0,7 vs 3,7±1,2 % (p=0,03), UPGE2αV 663±528 vs 414±195 (p=0,059), UPGF2V (559±625) vs 205±174 ηg/24 h (p=0,02), stimulovanou PRA 0,94±0,73 vs 0,4±0,27 ±pg/l/h (p=0,019), Paldo 104,56±50,15 vs 56,94±27,08 ηg/l/h (p=0,008). 

Závěry.
Naše nálezy nasvědčují tomu, že u nemocných s poruchou ledvinové funkce může specifická inhibice COX-2 za definovaných podmínek snížit tubulární transport sodíku, aniž by změnila GFR a vylučování vody. 

Klíčová slova:
farmakologická blokáda cyklooxygenázy 2, renální funkce, chronická ledvinová nedostatečnost.


Effects of Specific Cycloxygenase- 2 Inhibition on the Renal Functions of Elderly Patients with Renal Function Impairment

Background.
Elderly patients suffering from nociceptive pain of locomotive organs and concomitantly from renal impairment represent a target population for painkilling drugs. That is why they are predisposed to nephrotoxic effects non-steroidal anti-inflammatory drugs. The aim of our study was to evaluate cycloxygenase-2 (COX-2) inhibition effect on renal function in elderly with moderate impairment of renal function. 

Methods and Results.
Based on 24-h urine collection we assessed creatinine clearance (CCr), fractional excretion of sodium (FENa), potassium (FEK), chloride (FECl), osmotic active solutes (FEOSM) and 24h urinary excretion of prostaglandin PGE2 and PGF. Under conditions of sub-maximal water load fractional excretion of electrolytes, inulin clearance (Cin), serum cystatin C (Scyst) were assessed. In addition basal and stimulated plasma renin activity (PRA) and plasma aldosteron (Paldo) were examined. Using comparison of parameters before and at the end of 7-days rofecoxib treatment we found out Cin 0,82±0,34 vs 0,74±0,18 ml/s/1,73 m2, FENa 1,0±0,3 vs 1,2±0,4 (p=0,02), FEOSM 2,9±0,7 vs 3,7±1,2 % (p=0,03), UPGE2αV 663±528 vs 414±195 (p=0,059), UPGF2V (559±625) vs 205±174 ηg/24h (p=0,02), stimulated PRA 0,94±0,73 vs 0,4±0,27 ±pg/l/h (p=0,019), Paldo 104,56±50,15 vs 56,94±27,08 ηg/l/h (p=0,008). 

Conclusions.
Short-term COX-2 inhibition in patients with moderate renal impairment was associated with significant decrease of tubular transport of sodium, without changing GFR and water excretion. 

Key words:
coclooxygenase-2 inhibition, renal function, renal insufficiency.


Autoři: M. Horáčková;  O. Schück;  R. Komers 2;  V. Teplan 1;  J. Charvát;  M. Kvapil
Působiště autorů: Interní klinika 2. LF UK a FNM, Praha ;  Klinika nefrologie IKEM, Praha 1;  Klinika diabetologie IKEM, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 777-781
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Blokátory cyklooxygenázy 2 (COX-2) jsou často užívanými léky u pacientů s degenerativními poruchami pohybové ústrojí. Většinou jde o starší nemocné s chronickými nefropatiemi. Cílem naší studie bylo zjištění účinku specifické blokády COX-2 rofecoxibem na ledvinové funkce u starších pacientů se středně významnou poruchou ledvinové funkce. 

Metody a výsledky.
Použili jsme běžných vyšetřovacích metod jednak za podmínek vyrovnaného metabolizmu vody a soli, jednak za podmínek submaximální vodní diurézy. Vyšetřovali jsme glomerulární filtraci zjišťovanou pomocí clearance kreatininu, inulínu (Cin) a cystatinu C, frakční exkreci (FE) elektrolytů, všech osmoticky aktivních látek, vody a bezsolutové vody a celkové močové vylučování prostaglandinů UPGE2V a UPGF2αV. Zjišťovali jsme plazmatickou reninovou aktivitu (PRA) a aldosteron (Paldo) po stimulaci ortostatickou polohou. Při porovnání nálezů před versus po léčbě rofecoxibem jsme zjistili: Cin 0,82±0,34 vs 0,74±0,18 ml/s/1,73m2, FENa 1,0±0,3 vs 1,2±0,4 (p=0,02), FEOSM 2,9±0,7 vs 3,7±1,2 % (p=0,03), UPGE2αV 663±528 vs 414±195 (p=0,059), UPGF2V (559±625) vs 205±174 ηg/24 h (p=0,02), stimulovanou PRA 0,94±0,73 vs 0,4±0,27 ±pg/l/h (p=0,019), Paldo 104,56±50,15 vs 56,94±27,08 ηg/l/h (p=0,008). 

Závěry.
Naše nálezy nasvědčují tomu, že u nemocných s poruchou ledvinové funkce může specifická inhibice COX-2 za definovaných podmínek snížit tubulární transport sodíku, aniž by změnila GFR a vylučování vody. 

Klíčová slova:
farmakologická blokáda cyklooxygenázy 2, renální funkce, chronická ledvinová nedostatečnost.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa