Ischemická choroba dolních končetin versus depresivní symptomatika a kvalita života


Ischemická choroba dolních končetin versus depresivní symptomatika a kvalita života

Východisko.
Studie má 3 hlavní cíle:

1. zhodnotit výskyt depresivní symptomatiky u nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK), 2. zhodnotit globální kvalitu života nemocných s ICHDK a 3. zhodnotit vliv věku a stadia ICHDK na závažnost depresivní symptomatiky a na globální kvalitu života nemocných s ICHDK. Jedná se o studii lokální, prospektivní, transverzálního charakteru. Data byla získána v průběhu roku 2006 od nemocných hospitalizovaných na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové za účelem provedení endovaskulární intervence pomocí perkutání transluminální angioplastiky (PTA). 

Metody a výsledky.
Celkový počet respondentů byl 42 (28 mužů, 14 žen). Průměrný věk všech respondentů byl 65,4 roku, věkové rozmezí bylo 45–79 let. K hodnocení výskytu depresivní symptomatiky u nemocných s ICHDK byla použita Zungova sebeposuzovací stupnice deprese. K hodnocení globální kvality života nemocných s ICHDK byla použita česká verze mezinárodního generického dotazníku European Quality of Life Questionnaire – Version EQ-5D. Statistické zpracování dat bylo provedenou analýzou rozptylu ANOVA. Statistická hodnocení ukazují, že průměrná hodnota SDS indexu (indexu depresivity) potvrzuje přítomnost známek minimální či lehké deprese u nemocných s ICHDK. Globální kvalita života nemocných s ICHDK je na nízké úrovni. Prokázali jsme statisticky velmi významný vztah mezi globální kvalitou života nemocných s ICHDK a depresí (p<0,001), mezi globální kvalitou života nemocných s ICHDK a věkem (p<0,01), mezi globální kvalitou života nemocných a stadiem ICHDK (p<0,01), statisticky velmi významný vztah mezi depresí a věkem (p<0,01) a mezi depresí a stadiem ICHDK (p<0,01). 

Závěry.
Z výsledků je zřejmé, že existuje asociace mezi ICHDK a výskytem depresivní symptomatiky včetně její negativního dopadu na globální kvalitu života nemocných s ICHDK. 

Klíčová slova:
ischemická choroba dolních končetin, depresivní symptomatika, kvalita života.


Peripheral Arterial Occlusive Disease versus Depression Symptoms and Quality of Life

Background.
The study has three main aims:

1. it evaluates occurrence of depression symptoms in patients with peripheral arterial occlusive disease (PAOD), 2. it evaluates global quality of life (QoL) in patients with PAOD and 3. it evaluates effect of age and stage of PAD on seriousness of depression symptoms and on the QoL in patients with PAOD. Patients and Method: the study is local, prospective and cross-sectional. It was carried out at the 2nd Internal Clinic of University Hospital in Hradec Králové. Data were obtained during the year 2006. 

Methods and Results.
The total number of respondents with PAOD was 42 (28 male, 14 female). The average age of all respondents with PAOD was 65.4 years and age range was 45-79 years. The evaluation of occurrence of depression symptoms in patients with PAOD was performed by means of self-assessment Zung-SDS and evaluation of QoL in patients with PAOD was performed by means of Czech version of international generic European Quality of Life Questionnaire – EQ-5D Version. Statistical significance was determined by means of analysis of variance. Main The mean SDS index certifies the presence of signs of minimum or light depression in patients with PAOD. The QoL in patients with PAOD is on the low level. The above-mentioned aspects proved statistically significant dependence of QoL in patients with PAOD on depression (p<0.001), on age (p<0.01) and on stage of PAOD (p<0,01). We proved statistically significant dependence of depression in patients with PAOD on age (p<0.01) and on stage of PAOD (p<0.01). 

Conclusions.
The results show the existence of the association between PAOD and depression symptoms with its negative effect on QoL in patients. 

Key words:
peripheral arterial occlusive disease, depression symptoms, quality of life.


Autoři: L. Slováček 1,2;  MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D. 3;  V. Chovanec 4
Působiště autorů: Katedra válečného vnitřního lékařství, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové 1;  Oddělení klinické hematologie, II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové 2;  Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 3;  Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 788-791
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Studie má 3 hlavní cíle:

1. zhodnotit výskyt depresivní symptomatiky u nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK), 2. zhodnotit globální kvalitu života nemocných s ICHDK a 3. zhodnotit vliv věku a stadia ICHDK na závažnost depresivní symptomatiky a na globální kvalitu života nemocných s ICHDK. Jedná se o studii lokální, prospektivní, transverzálního charakteru. Data byla získána v průběhu roku 2006 od nemocných hospitalizovaných na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové za účelem provedení endovaskulární intervence pomocí perkutání transluminální angioplastiky (PTA). 

Metody a výsledky.
Celkový počet respondentů byl 42 (28 mužů, 14 žen). Průměrný věk všech respondentů byl 65,4 roku, věkové rozmezí bylo 45–79 let. K hodnocení výskytu depresivní symptomatiky u nemocných s ICHDK byla použita Zungova sebeposuzovací stupnice deprese. K hodnocení globální kvality života nemocných s ICHDK byla použita česká verze mezinárodního generického dotazníku European Quality of Life Questionnaire – Version EQ-5D. Statistické zpracování dat bylo provedenou analýzou rozptylu ANOVA. Statistická hodnocení ukazují, že průměrná hodnota SDS indexu (indexu depresivity) potvrzuje přítomnost známek minimální či lehké deprese u nemocných s ICHDK. Globální kvalita života nemocných s ICHDK je na nízké úrovni. Prokázali jsme statisticky velmi významný vztah mezi globální kvalitou života nemocných s ICHDK a depresí (p<0,001), mezi globální kvalitou života nemocných s ICHDK a věkem (p<0,01), mezi globální kvalitou života nemocných a stadiem ICHDK (p<0,01), statisticky velmi významný vztah mezi depresí a věkem (p<0,01) a mezi depresí a stadiem ICHDK (p<0,01). 

Závěry.
Z výsledků je zřejmé, že existuje asociace mezi ICHDK a výskytem depresivní symptomatiky včetně její negativního dopadu na globální kvalitu života nemocných s ICHDK. 

Klíčová slova:
ischemická choroba dolních končetin, depresivní symptomatika, kvalita života.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa