Fotodynamická terapie s preparátem Visudyne v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace – dvouleté výsledky


Fotodynamická terapie s preparátem Visudyne v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace – dvouleté výsledky

Východisko.
Fotodynamická terapie s Visudynem představuje novou léčebnou metodu v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. 

Metody a výsledky.
Efektivitu fotodynamické terapie s Visudynem jsme na našem pracovišti ověřili na souboru 49 pacientů (13 mužů, 36 žen) průměrného věku 72,7 let se subfoveolárně lokalizovanou převážně klasickou a zcela okultní chorioideální neovaskulární membránou v rámci vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. Sledovací doba u všech pacientů zařazených do studie byla 24 měsíců. Dvacet sedm pacientů s převážně klasickou chorioideální neovaskulární membránou v souboru podstoupilo v průběhu sledovacího období 1–5 sezení fotodynamické terapie (průměrně 1,8). Průměrná centrální zraková ostrost byla před zahájením léčby 0,696±0,20 logMAR. Na konci dvouletého sledovacího období byla průměrná zraková ostrost 0,985±0,39 logMAR. Došlo tedy k poklesu centrální zrakové ostrosti o 2,88 řádku ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) optotypů. U 22 pacientů (45 %) se zcela okultní chorioideální neovaskulární membránou podstoupilo v průběhu sledovacího období 1–3 sezení fotodynamické terapie (průměrně 1,5). Průměrná centrální zraková ostrost před počátkem terapie byla na hodnotě 0,755±0,25 logMAR. Na konci dvouletého sledovacího období byla průměrná zraková ostrost 0,909±0,42 logMAR. Došlo tedy k poklesu centrální zrakové ostrosti o 1,55 řádku ETDRS optotypů.  

Závěry.
Za stabilizaci centrální zrakové ostrosti je považováno zhoršení o méně než 3 řádky ETDRS optotypů. Tohoto cíle bylo dosaženo u 2/3 pacientů léčených pomocí fotodynamické terapie s Visudynem. 

Klíčová slova:
věkem podmíněná makulární degenerace, chorioideální neovaskulární membrána, fluorescenční angiografie, fotodynamická terapie s Visudynem.


Photodynamic Therapy with Visudyne in Treatment of Wet Form of Age-Related Macular Degeneration – Two Years Results

Background.
Photodynamic therapy with Visudyne represents a new method in treatment of the wet form of age-related macular degeneration. 

Methods and Results.
Effectiveness of photodynamic therapy with Visudyne was confirmed at our department in the group of 49 patients (13 men, 36 women) of mean age 72.7 years with predominantly classical and occult choroidal neovascular membrane in subfoveal localization in wet form of age-related macular degeneration. The observation period in all patients in this group was 24 month. During the observation period, 27 patients with predominantly classical choroidal neovascular membrane underwent 1 to 5 treatments (mean 1.8). Before the treatment the average best corrected visual acuity was 0.696±0.20 logMAR. At the end of observation period the average best corrected visual acuity was 0.985±0.39 logMAR. Best corrected visual acuity dropped by 2.88 lines of ETDRS (early treatment diabetic retinopathy study) visual charts. 22 patients with the genuine occult choroidal neovascular membrane underwent during the observation period 1 to 3 treatments (mean 1.5). Average best corrected visual acuity before the treatment was 0.755±0.25 logMAR. At the end of observation period the average best corrected visual acuity was 0.909±0.42 logMAR. We found out the decrease of average best corrected visual acuity by 1.55 lines of ETDRS charts. 

Conclusions.
Decrease of the average best corrected visual acuity less than 3 lines at ETDRS charts is considered as stabilisation of the finding. In our group this goal was achieved in 2/3 of patients. 

Key words:
age-related macular degeneration, choriodal nevascular membrane, fluorescence angiography, photodynamic therapy with Visudyne.


Autoři: P. Kolář;  D. Vižďová;  E. Vlková
Působiště autorů: Oftalmologická klinika LF MU a FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 795-800
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Fotodynamická terapie s Visudynem představuje novou léčebnou metodu v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. 

Metody a výsledky.
Efektivitu fotodynamické terapie s Visudynem jsme na našem pracovišti ověřili na souboru 49 pacientů (13 mužů, 36 žen) průměrného věku 72,7 let se subfoveolárně lokalizovanou převážně klasickou a zcela okultní chorioideální neovaskulární membránou v rámci vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. Sledovací doba u všech pacientů zařazených do studie byla 24 měsíců. Dvacet sedm pacientů s převážně klasickou chorioideální neovaskulární membránou v souboru podstoupilo v průběhu sledovacího období 1–5 sezení fotodynamické terapie (průměrně 1,8). Průměrná centrální zraková ostrost byla před zahájením léčby 0,696±0,20 logMAR. Na konci dvouletého sledovacího období byla průměrná zraková ostrost 0,985±0,39 logMAR. Došlo tedy k poklesu centrální zrakové ostrosti o 2,88 řádku ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) optotypů. U 22 pacientů (45 %) se zcela okultní chorioideální neovaskulární membránou podstoupilo v průběhu sledovacího období 1–3 sezení fotodynamické terapie (průměrně 1,5). Průměrná centrální zraková ostrost před počátkem terapie byla na hodnotě 0,755±0,25 logMAR. Na konci dvouletého sledovacího období byla průměrná zraková ostrost 0,909±0,42 logMAR. Došlo tedy k poklesu centrální zrakové ostrosti o 1,55 řádku ETDRS optotypů.  

Závěry.
Za stabilizaci centrální zrakové ostrosti je považováno zhoršení o méně než 3 řádky ETDRS optotypů. Tohoto cíle bylo dosaženo u 2/3 pacientů léčených pomocí fotodynamické terapie s Visudynem. 

Klíčová slova:
věkem podmíněná makulární degenerace, chorioideální neovaskulární membrána, fluorescenční angiografie, fotodynamická terapie s Visudynem.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa