Postavení perkutánní vertebroplastiky a kyfoplastiky v léčbě onkologického onemocnění páteře


Postavení perkutánní vertebroplastiky a kyfoplastiky v léčbě onkologického onemocnění páteře

Východisko.
Jedná se o klinickou prospektivně sledovanou nekontrolovanou studii. Onkologické postižení páteře je relativně časté onemocnění, které má širokou alternativu možných léčebných postupů. Jednotliví pacienti jsou podle svého nálezu dle indikačních kritérií buď operováni, nebo léčeni onkologicky, kde se nejčastěji uplatňuje radioterapie. Perkutánní vertebroplastika či kyfoplastika jsou minimálně invazivní metody, pomoci kterých se do postiženého obratle aplikuje polymetalmetakrylátový (PMMA) kostní cement. To vede ke stabilizaci obratle a k výraznému ústupu bolestí nemocného. 

Metody a výsledky.
Autoři prezentují sestavu 14 pacientů (celkem 21 obratlů), střední věk 68,7 (v rozmezí 47–80), ošetřených těmito metodami a diskutují postavení těchto invazivních výkonů v léčebném algoritmu pacientů s páteřními metastázami a myelomem. Celkově byly prokázány 3 asymptomatické komplikace. První únik cementu paravertebrálně při ošetření těla L5, druhou byl únik cementu do paravertebrálních žil a třetí byl únik cementu do meziobratlového prostoru. Visual analog skóre (VAS) bylo před výkonem 8,9 bodu, 3 měsíce po výkonu 1,9 a 6 měsíců po výkonu 2,6 bodu. Neprokázali jsme symptomatickou či celkovou komplikaci. 

Závěry.
Perkutánní vertebro a kyfoplastika jsou efektivním doplňkem léčby pacientů s onkologickým onemocněním páteře. 

Klíčová slova:
perkutánní vertebroplastika, perkutánní kyfoplastika, metastatické onemocnění páteře, léčba metastáz páteře, myelom.


Role of Percutaneous Vertebroplasty and Kyphoplasty in the Treatment of Oncology Disorders of the Spine

Background.
The aim of the study is to present results of a prospective uncontrolled clinical study. Percutaneous vertebroplasty or kyphoplasty are minimally invasive methods based on polymethylmethacrylate (PMMA) bone cement application into the damaged vertebra. This leads to decrease of the pain and vertebral body stabilisation. Oncology disorders of the spine are relatively common, having a wide alternative of various methods of treatment. Patients, according to their findings and indication criteria, are treated surgically or conservatively, oncological treatment is usually based on radiotherapy. Authors discuss the role of these invasive procedures in the treating algorithm of patients with spinal metasthases and multiple myeloma. 

Methods and Results.
From September 2003 to December 2005, 21 percutaneous vertebroplasties in 14 patients, mean age 68.7 (47–80) year, were performed in our department. During one treatment session 1–2 vertebrae (total of 21 vertebrae) in level Th9 – L5 were treated. Vertebroplasties and kyphoplasty were performed under fluoroscopy guidance. Transpedicular acces was used. Totally, 3 asymptomatic complications were proved. As first, a bone cement leaked paravertebrally during L5 body treatment, as second, a bone cement leaked into paravertebral veins, and as third, a bone cement leaked into the intervertebral space. Visual analog scale (VAS) was 8.9 points before procedure, 1.9 point 3 months after procedure and 2.6 points 6 months after procedure. We did not prove a symptomatic or total complication. 

Conclusions.
According to our experience, percutaneous vertebroplasty is an effective alternative treatment of painful oncologic spine disease. 

Key words:
percutaneous vertebroplasty, percutaneous kyphoplasty, spinal metastasis, management of spinal metastases, myeloma.


Autoři: P. Ryška;  S. Řehák 1;  K. Odrážka 2;  V. Maisnar 3;  J. Raupach;  V. Málek 1;  O. Renc;  K. Kaltofen 1
Působiště autorů: Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové ;  Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 1;  Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové 2;  2. interní klinika – oddělení klinické hematologie LF UK a FN, Hradec Králové 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 804-809
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Jedná se o klinickou prospektivně sledovanou nekontrolovanou studii. Onkologické postižení páteře je relativně časté onemocnění, které má širokou alternativu možných léčebných postupů. Jednotliví pacienti jsou podle svého nálezu dle indikačních kritérií buď operováni, nebo léčeni onkologicky, kde se nejčastěji uplatňuje radioterapie. Perkutánní vertebroplastika či kyfoplastika jsou minimálně invazivní metody, pomoci kterých se do postiženého obratle aplikuje polymetalmetakrylátový (PMMA) kostní cement. To vede ke stabilizaci obratle a k výraznému ústupu bolestí nemocného. 

Metody a výsledky.
Autoři prezentují sestavu 14 pacientů (celkem 21 obratlů), střední věk 68,7 (v rozmezí 47–80), ošetřených těmito metodami a diskutují postavení těchto invazivních výkonů v léčebném algoritmu pacientů s páteřními metastázami a myelomem. Celkově byly prokázány 3 asymptomatické komplikace. První únik cementu paravertebrálně při ošetření těla L5, druhou byl únik cementu do paravertebrálních žil a třetí byl únik cementu do meziobratlového prostoru. Visual analog skóre (VAS) bylo před výkonem 8,9 bodu, 3 měsíce po výkonu 1,9 a 6 měsíců po výkonu 2,6 bodu. Neprokázali jsme symptomatickou či celkovou komplikaci. 

Závěry.
Perkutánní vertebro a kyfoplastika jsou efektivním doplňkem léčby pacientů s onkologickým onemocněním páteře. 

Klíčová slova:
perkutánní vertebroplastika, perkutánní kyfoplastika, metastatické onemocnění páteře, léčba metastáz páteře, myelom.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa