Intersticiální mikrodialýza v klinické a experimentální medicíně


Intersticiální mikrodialýza v klinické a experimentální medicíně

Intersticiální mikrodialýza je minimálně invazivní metoda, která umožňuje biochemické monitorování endogenních a exogenních látek v extracelulárním prostoru tkání. Metoda je založena na přestupu vzorků solubilních látek z intersticiálního prostoru tkání přes semipermeabilní membránu. Mikrodialýza našla uplatnění v základním a klinickém výzkumu metabolických změn a krevního toku v intersticiu tkání a farmakokinetických studií léků. Poznatky získané mikrodialýzou postupně nacházejí uplatnění v klinické praxi. Cílem práce je seznámit čtenáře s novou technikou monitorování intersticiálního metabolizmu, s jejími výhodami a nevýhodami a možnostmi aplikace v medicíně. 

Klíčová slova:
intersticiální mikrodialýza, metabolizmus, recovery, základní výzkum, kardiochirurgie.


Interstitial Microdialysis in the Clinical and Experimental Medicine

Interstitial microdialysis is a minimally invasive method that allows biochemical monitoring of endogenous and exogenous substances in extracellular tissue space. The method is based on sampling of soluble molecules from the interstitial space fluid by means of a semipermeable membrane. Microdialysis has been applied in primary and clinical research of metabolic changes and the blood flow in tissue interstitium and pharmacokinetic drug studies. Results obtained by microdialysis are gradually finding their place in clinical practice as well. This paper is aimed at presenting to the reader new technique of monitoring interstitial metabolism, its advantages, drawbacks and relevance for medicine. 

Key words:
interstitial microdialysis, metabolism, recovery, primary research, cardiac surgery.


Autoři: M. Pojar;  J. Manďák
Působiště autorů: Kardiochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 766-770
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Intersticiální mikrodialýza je minimálně invazivní metoda, která umožňuje biochemické monitorování endogenních a exogenních látek v extracelulárním prostoru tkání. Metoda je založena na přestupu vzorků solubilních látek z intersticiálního prostoru tkání přes semipermeabilní membránu. Mikrodialýza našla uplatnění v základním a klinickém výzkumu metabolických změn a krevního toku v intersticiu tkání a farmakokinetických studií léků. Poznatky získané mikrodialýzou postupně nacházejí uplatnění v klinické praxi. Cílem práce je seznámit čtenáře s novou technikou monitorování intersticiálního metabolizmu, s jejími výhodami a nevýhodami a možnostmi aplikace v medicíně. 

Klíčová slova:
intersticiální mikrodialýza, metabolizmus, recovery, základní výzkum, kardiochirurgie.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa