Sérové koncentrace adiponectinu u pacientek s restriktivním a purgativním podtypem mentální anorexie


Sérové koncentrace adiponectinu u pacientek s restriktivním a purgativním podtypem mentální anorexie

Východisko.
Cílem naší práce bylo porovnat sérové koncentrace adipocytárních hormonů adiponectinu, leptinu a dalších vybraných parametrů u pacientek s restriktivním typem mentální anorexie (n=15), pacientek s purgativním typem mentální anorexie (n=11) s hodnotami kontrolní skupiny zdravých žen (K, n=14). 

Metody a výsledky.
Body mass index i sérové koncentrace leptinu byly u restriktivního typu mentální anorexie (RMA) nejnižší ze všech tří sledovaných skupin. Tyto parametry byly oproti kontrolní skupině významně sníženy i u purgativního typu mentální anorexie (PMA) (BMI: RMA 14,61±0,49 kg/m², PMA 17,30±0,25 kg/m², K 23,21±0,96 kg/m²; leptin: RMA 1,39±0,31 ng/ml, PMA 3,72±0,77 ng/ml, K 9,17±1,53 ng/ml ). Sérové koncentrace adiponectinu byly naopak významně zvýšené u pacientek s RMA (57,28±4,86 μg/ml) ve srovnání s ostatními sledovanými skupinami (PMA 40,25±2,18 μg/ml, K 26,84±2,40 μg/ml). Hladiny leptinu pozitivně korelovaly s BMI u všech sledovaných skupin (r=0,56, p=0,002). Hladiny adiponectinu negativně korelovaly s BMI, (r= -0,72, p=0,000003). Sérové koncentrace uvedených hormonů byly měřeny s použitím komerčních ELISA a RIA kitů. 

Závěry.
Nejvýznamnější změny v sérových koncentracích sérových hladin adiponectinu a leptinu byly zjištěny u pacientek s restriktivním podtypem mentální anorexie, které měly oproti ostatním sledovaným skupinám nejnižší BMI i obsah tuku v organizmu. Možný význam zvýšení sérových koncentrací adiponectinu v etiopatogenezi a/nebo metabolických změnách u pacientek s mentální anorexií je předmětem našich současných studií. 

Klíčová slova:
adiponectin, leptin, solubilní leptinový receptor, body mass index, mentální anorexie.


Serum Concentrations of Adiponectin in Patients with Restrictive and Purgative Subtype of Mental Anorexia

Background.
The aim of our study was to compare serum concentrations of adiponectin, leptin and other selected parameters in female patients with restrictive subtype of anorexia nervosa (n= 15), (RMA), binge/purge subtype of anorexia nervosa (n=11) (PMA) with age-matched healthy females, (C, n=14). 

Methods and Results.
RMA patients had the most severely decreased body mass index (BMI) and serum leptin levels of the three groups studied. These parameters were also significantly lower in PMA relative to C group. (BMI: RMA 14.61±0.49 kg/m², PMA 17.30±0.25 kg/m², C 23.21±0.96 kg/m²; leptin: RMA 1.39±0.31 ng/ml, PMA 3.72±0.77 ng/ml, C 9.17±1.53 ng/ml). In contrast, serum adiponectin levels were markedly increased in RMA patients (57.28±4.86 ug/ml) relative to other groups (PMA 40,25±2.18 μg/ml, K 26.84±2.40 μg/ml). Serum leptin levels positively correlated with BMI in all groups studied (r= 0.56, p=0.002), while the inverse relationship was found for adiponectin levels and BMI (r=-0.72, p=0.000003). The hormonal concentrations were measured by commercially available RIA and ELISA kits. 

Conclusions.
The most significant changes of serum adiponectin and leptin levels were found in the RMA group with most severely decreased BMI and body fat content relative to rest of the groups. Possible role of increased adiponectin levels in the etiopathogenesis and/or metabolic changes in patients with anorexia nervosa is under the scope of our current investigations. 

Key words:
adiponectin, leptin, soluble leptin receptor, body mass index, anorexia nervosa.


Autoři: J. Housová;  J. Křížová;  K. Anderlová ;  H. Papežová 1;  M. Haluzík
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 278-281
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem naší práce bylo porovnat sérové koncentrace adipocytárních hormonů adiponectinu, leptinu a dalších vybraných parametrů u pacientek s restriktivním typem mentální anorexie (n=15), pacientek s purgativním typem mentální anorexie (n=11) s hodnotami kontrolní skupiny zdravých žen (K, n=14). 

Metody a výsledky.
Body mass index i sérové koncentrace leptinu byly u restriktivního typu mentální anorexie (RMA) nejnižší ze všech tří sledovaných skupin. Tyto parametry byly oproti kontrolní skupině významně sníženy i u purgativního typu mentální anorexie (PMA) (BMI: RMA 14,61±0,49 kg/m², PMA 17,30±0,25 kg/m², K 23,21±0,96 kg/m²; leptin: RMA 1,39±0,31 ng/ml, PMA 3,72±0,77 ng/ml, K 9,17±1,53 ng/ml ). Sérové koncentrace adiponectinu byly naopak významně zvýšené u pacientek s RMA (57,28±4,86 μg/ml) ve srovnání s ostatními sledovanými skupinami (PMA 40,25±2,18 μg/ml, K 26,84±2,40 μg/ml). Hladiny leptinu pozitivně korelovaly s BMI u všech sledovaných skupin (r=0,56, p=0,002). Hladiny adiponectinu negativně korelovaly s BMI, (r= -0,72, p=0,000003). Sérové koncentrace uvedených hormonů byly měřeny s použitím komerčních ELISA a RIA kitů. 

Závěry.
Nejvýznamnější změny v sérových koncentracích sérových hladin adiponectinu a leptinu byly zjištěny u pacientek s restriktivním podtypem mentální anorexie, které měly oproti ostatním sledovaným skupinám nejnižší BMI i obsah tuku v organizmu. Možný význam zvýšení sérových koncentrací adiponectinu v etiopatogenezi a/nebo metabolických změnách u pacientek s mentální anorexií je předmětem našich současných studií. 

Klíčová slova:
adiponectin, leptin, solubilní leptinový receptor, body mass index, mentální anorexie.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa