Indikace k elektrofyziologickému vyšetření v praxi


Indikace k elektrofyziologickému vyšetření v praxi

Invazivní elektrofyziologické vyšetření se v posledních 35 letech vyvinulo do standardní klinické metody široce používané v diagnostice různých symptomů – jako synkopa nejasného původu, palpitace aj. – a při léčbě různých arytmií. Práce obsahuje současné pohledy na indikace a interpretace elektrofyziologických vyšetření u bradyarytmií a u supraventrikulárních a komorových tachyarytmií. Je zdůrazněno, že v současnosti na tato vyšetření v mnoha případech přímo navazuje léčebná katetrizační ablace. Je také diskutována role programované komorové stimulace v rizikové stratifikaci pacientů s ischemickou i neischemickou kardiomyopatií. Je zdůrazněno, že dominantní léčbou klinicky významných brady- a tachyarytmií je v současnosti nefarmakologická léčba. Prudká dynamičnost vývoje tohoto odvětví kardiologie vede k potřebě periodického aktualizování pohledu na indikace a hodnocení přínosu elektrofyziologického vyšetření pro výběr a vedení léčby arytmií a pro predikci rizika závažných poruch srdečního rytmu a z toho vyplývající indikace profylaktické léčby. 

Klíčová slova:
invazivní elektrofyziologické vyšetření, katetrizační ablace, programovaná komorová stimulace, bradyarytmie, tachyarytmie, náhlá srdeční smrt.


Indications to Electrophysiologic Examination in Clinical Praxis

During the past 35 years, cardiac electrophysiologic examinations have evolved into widely employed standard clinical tools in the diagnostics of different symptoms- like unexplained syncope or palpitations etc., as well as in the management of different cardiac arrhythmias. This review article presents current opinion regarding the indications and interpretations of invasive electrophysiologic examination in the bradyarrhythmias and in supraventricular and ventricular tachyarrhythmias. It is stressed that in the course of these studies, therapeutic catheter ablation procedures are being performed nowadays in many cases. Finally, the role of programmed ventricular stimulation in the risk stratification of patients with ischemic and nonischemic cardiomyopathy is discussed. It is emphasized that nonpharmacologic treatment of clinically significant brady- and tachyarrhythmias is the dominant therapeutic option at present. The dynamical progress in this field of cardiology may require periodic updating of the indications for electrophysiologic examination as well as the evaluation of their contribution to the treatment of arrhythmias and to the assessment of serious arrhythmias risk on which prophylactic therapy may be based. 

Key words:
electrophysiologic examination, catheter ablation procedure, ventricular stimulation, bradyarrhythmia, tachyarrhythmia, sudden heart death.


Autoři: J. Bytešník
Působiště autorů: Klinika kardiologie IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 228-232
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Invazivní elektrofyziologické vyšetření se v posledních 35 letech vyvinulo do standardní klinické metody široce používané v diagnostice různých symptomů – jako synkopa nejasného původu, palpitace aj. – a při léčbě různých arytmií. Práce obsahuje současné pohledy na indikace a interpretace elektrofyziologických vyšetření u bradyarytmií a u supraventrikulárních a komorových tachyarytmií. Je zdůrazněno, že v současnosti na tato vyšetření v mnoha případech přímo navazuje léčebná katetrizační ablace. Je také diskutována role programované komorové stimulace v rizikové stratifikaci pacientů s ischemickou i neischemickou kardiomyopatií. Je zdůrazněno, že dominantní léčbou klinicky významných brady- a tachyarytmií je v současnosti nefarmakologická léčba. Prudká dynamičnost vývoje tohoto odvětví kardiologie vede k potřebě periodického aktualizování pohledu na indikace a hodnocení přínosu elektrofyziologického vyšetření pro výběr a vedení léčby arytmií a pro predikci rizika závažných poruch srdečního rytmu a z toho vyplývající indikace profylaktické léčby. 

Klíčová slova:
invazivní elektrofyziologické vyšetření, katetrizační ablace, programovaná komorová stimulace, bradyarytmie, tachyarytmie, náhlá srdeční smrt.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa