Deprese u kardiálních, neurologických a onkologických onemocnění


Deprese u kardiálních, neurologických a onkologických onemocnění

Náhodný objev antidepresivně působících látek nepochybně znamenal revoluci v psychiatrii.Vývoj antidepresiv změnil obraz psychiatrie, byl pokrokem v léčbě a současně i stimulem pro výzkum etiopatogeneze psychických poruch. V současné době se ukazuje, že řada biologických, psychologických a s vysokou pravděpodobností i sociálních aspektů je společných pro depresivní poruchy a somatická onemocnění. Nejmarkantnější je spojení deprese s kardiovaskulárním onemocněním. Další sdílenou oblastí jsou neurologická onemocnění, hlavně epilepsie, Parkinsonova choroba a cévní mozkové příhody. Historicky nejdříve bylo vnímáno spojení mezi rakovinou a depresí. V dalším jsou rozebírány detailněji epidemiologické údaje, možné společné mechanizmy uvedených somatických onemocnění a depresivní poruchy. Závěrem jsou shrnuty aktuální poznatky v oblasti léčby deprese u jednotlivých somatických onemocnění. 

Klíčová slova:
depresivní porucha, kardiovaskulární onemocnění, epilepsie, Parkinsonova choroba, cévní mozková příhoda, rakovina.


Depressive Disorder in Cardiovascular, Neurological and Oncologic Diseases

The discovery of antidepressants meant undoubtedly a revolution in psychiatry. The development of antidepressants has changed the image of psychiatry, brought a progress in the treatment and became a stimulus for investigations of mental illnesses ethiopathogenesis. Nowadays it is becoming evident, that many biologic, psychologic and with high probability also social aspects are common for the depression and for somatic disorders. The more prominent is the association of depression with cardiovascular disease. Neurological disease, mainly the epilepsy, Parkinson disease an stroke represent further common sphere. Historically, association between cancer and depression was identified first. The article presents epidemiological data and analyses possible common mechanisms of somatic disease and depression. In the last part the actual data about the treatment of depression in individual somatic diseases are described. 

Key words:
depressive disorder, cardiovascular disease, epilepsy, Parkinson disease, stroke, cancer.


Autoři: E. Česková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 252-257
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Náhodný objev antidepresivně působících látek nepochybně znamenal revoluci v psychiatrii.Vývoj antidepresiv změnil obraz psychiatrie, byl pokrokem v léčbě a současně i stimulem pro výzkum etiopatogeneze psychických poruch. V současné době se ukazuje, že řada biologických, psychologických a s vysokou pravděpodobností i sociálních aspektů je společných pro depresivní poruchy a somatická onemocnění. Nejmarkantnější je spojení deprese s kardiovaskulárním onemocněním. Další sdílenou oblastí jsou neurologická onemocnění, hlavně epilepsie, Parkinsonova choroba a cévní mozkové příhody. Historicky nejdříve bylo vnímáno spojení mezi rakovinou a depresí. V dalším jsou rozebírány detailněji epidemiologické údaje, možné společné mechanizmy uvedených somatických onemocnění a depresivní poruchy. Závěrem jsou shrnuty aktuální poznatky v oblasti léčby deprese u jednotlivých somatických onemocnění. 

Klíčová slova:
depresivní porucha, kardiovaskulární onemocnění, epilepsie, Parkinsonova choroba, cévní mozková příhoda, rakovina.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa