Dětský diabetes mellitus v České republice: stále více a čím dál dříve


Dětský diabetes mellitus v České republice: stále více a čím dál dříve

Východisko.
Český registr dětského diabetu na konci roku 2003 završil patnáct let své činnosti. Cílem předkládané práce byla analýza parametrů výskytu diabetes mellitus 1. typu u dětí do patnácti let věku v České republice v letech 1989–2003. 

Metody a výsledky.
Záchyt pomocí sítě Registru byl verifikován srovnáním s dalším nezávislým zdrojem, anonymizovanou členskou databází Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí. Denominátory incidence a prevalence byly získány ze zpráv Českého statistického úřadu. Celkem bylo zachyceno 3454 dětí, odhadovaný deficit záchytu je 28 (95% CI 16–41) pacientů. Průměrná věkově standardizovaná incidence byla 12,0 (95% CI 11,6–12,4)/100 000/rok, její průměrný meziroční relativní nárůst činil 6,8 %. Incidence stoupala z hodnoty 6,8 (95% CI 5,7–7,9) v roce 1989 až na 18,3 (95% CI 16,2–20,4) v roce 2003. Celková prevalence činila v posledním roce sledování 1,01 (95% CI 0,96–1,06) případu/1000. Projekce prevalence do dalšího desetiletí ukazuje, že za stabilního nárůstu incidence lze očekávat v roce 2013 prevalenci diabetu u dětí okolo 1,7 na 1000 obyvatel. 

Závěry.
Předkládaná práce ukazuje, že incidence dětského diabetu 1. typu se v české populaci drží na středně vysoké úrovni ve srovnání s ostatními zeměmi a že ani při nezměněném tempu růstu incidence není pravděpodobné, že by prevalence diabetu v dětském věku mohla dosáhnout dramaticky vysokých hodnot. 

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu u dětí, epidemiologie diabetes mellitus u dětí.


Childhood Diabetes in the Czech Republic: A Steady Increase in Incidence

Background.
The aim of the study was to assess the incidence and prevalence of type 1 diabetes in Czech children aged 0–15 years over the period 1989–2003. 

Methods and Results.
The cases were ascertained using two independent sources, the population-wide Czech Childhood Diabetes Register and the Association of Parents and Friends of Diabetic Children, and the completeness was calculated using the capture-recapture method. The background population size was obtained from annual reports of the Czech Statistic Bureau. Trends in incidence were estimated using Poisson regression. A total of 3 454 cases was ascertained, with an estimated deficit of 28 (95% CI 16–41) individuals. The average age-standardized incidence was 12.0 (95% CI 11.6–12.4)/100 000/year, and its average relative increase was 6.8 %/year. The incidence has risen from 6.8 (95% CI 5.7–7.9) in 1989 to 18.3 (95% CI 16.2–20.4) in 2003. The prevalence in 2003 was 1.01 (95% CI 0.96–0.06) cases per 1000, and its projection into the coming decade expects a rise to approximately 1.7/1000 in 2013. 

Conclusions.
The present work shows that the Czech population has an intermediate childhood type 1 diabetes incidence compared to other European countries, and although its continuous rise may be expected, the prevalence is very unlikely to reach dramatically high figures. 

Key words:
type 1 diabetes mellitus for children, epidemiology of diabetes mellitus for children.


Autoři: O. Cinek;  Z. Šumník;  J. Vavřinec
Působiště autorů: Český registr dětského diabetu, Praha Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha *
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 266-271
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Český registr dětského diabetu na konci roku 2003 završil patnáct let své činnosti. Cílem předkládané práce byla analýza parametrů výskytu diabetes mellitus 1. typu u dětí do patnácti let věku v České republice v letech 1989–2003. 

Metody a výsledky.
Záchyt pomocí sítě Registru byl verifikován srovnáním s dalším nezávislým zdrojem, anonymizovanou členskou databází Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí. Denominátory incidence a prevalence byly získány ze zpráv Českého statistického úřadu. Celkem bylo zachyceno 3454 dětí, odhadovaný deficit záchytu je 28 (95% CI 16–41) pacientů. Průměrná věkově standardizovaná incidence byla 12,0 (95% CI 11,6–12,4)/100 000/rok, její průměrný meziroční relativní nárůst činil 6,8 %. Incidence stoupala z hodnoty 6,8 (95% CI 5,7–7,9) v roce 1989 až na 18,3 (95% CI 16,2–20,4) v roce 2003. Celková prevalence činila v posledním roce sledování 1,01 (95% CI 0,96–1,06) případu/1000. Projekce prevalence do dalšího desetiletí ukazuje, že za stabilního nárůstu incidence lze očekávat v roce 2013 prevalenci diabetu u dětí okolo 1,7 na 1000 obyvatel. 

Závěry.
Předkládaná práce ukazuje, že incidence dětského diabetu 1. typu se v české populaci drží na středně vysoké úrovni ve srovnání s ostatními zeměmi a že ani při nezměněném tempu růstu incidence není pravděpodobné, že by prevalence diabetu v dětském věku mohla dosáhnout dramaticky vysokých hodnot. 

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu u dětí, epidemiologie diabetes mellitus u dětí.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa