Rizikové faktory nádorových, kardiovaskulárnícha metabolických nemocí u populace okresu Šumperk


Rizikové faktory nádorových, kardiovaskulárnícha metabolických nemocí u populace okresu Šumperk

Východisko.
Kardiovaskulární a nádorová onemocnění jsou v České republice odpovědná za téměř 80 % celkovémortality. Zjištění výskytu faktorů, které zvyšují riziko vzniku těchto nemocí, je nezbytným základem pro jejichprevenci. Tento článek analyzuje výskyt rizikových faktorů u osob, které se podrobily 1. a 2. onkologické prohlídcev okrese Šumperk.Metody a výsledky. U údajů shromážděných v průběhu onkologických prohlídek bylo provedeno sjednocení diagnózdle Mezinárodní klasifikace nemocí. Data byla upravena do standardního databázového formátu, který bylstatisticky zpracováván pomocí programu SPSS. U osob, které se účastnily 1. respektive 2. preventivní prohlídky,byl hodnocen výskyt obezity, hypertenze, hyperglykémie, hypercholesterolémie, hyperurikémie a kuřáctví. V průběhuprvních prohlídek bylo vyšetřeno 49 426 osob, z toho bylo 22 857 mužů (46,2 %) a 26 569 žen (53,8 %).Z tohoto souboru se druhé prohlídky zúčastnilo 40 386 osob, 18 378 mužů a 22 008 žen. Z výsledků vyšetření bylhodnocen výskyt rizikových faktorů.Závěry. Celkový výskyt obezity byl u mužů nižší, než u populace 6 okresů České republiky (MONICA). U hypertenzebyl u druhé prohlídky pozorován mírný pokles prevalence systolické hypertenze oproti první prohlídce, cožlze vysvětlit léčbou osob, u nichž byla při první prohlídce hypertenze zjištěna.Ve srovnání s projektem MONICA jevýskyt hypertenze ve studované populaci více než dvakrát vyšší. Nebyl zjištěn významný rozdíl ve výskytuhyperglykémie u mužů a u žen. U mužů i u žen byla zjištěna vysoká prevalence hypercholesterolémie kolem 70 %osob. V obdobímezi oběma prohlídkami však došlo k poklesu prevalence hypercholesterolémie což odpovídá trendu,který v populaci ČR pokračuje i v následujících letech. U mužů a v menší míře i u žen byl pozorován u druhéprohlídky pokles prevalence kuřáctví. Ve srovnání s projektem MONICA je v analyzovaném souboru prevalencekuřáctví u mužů vyšší, u žen naopak nižší.

Klíčová slova:
rizikové faktory, kardiovaskulární, nádorové, metabolické.


Risk Factors of Tumors, Cardiovascular and Metabolic Diseases in thePopulation of Šumperk District

Bacgkround.
Cardiovascular diseases and cancers are responsible for almost 80%of the total mortality in the CzechRepublic. For their prevention, identification of risk factors becomes indispensable. Presented article analysesfrequency of risk factors in the population of Šumperk district on the bases of the first and second preventiveoncological check-ups.Methods and Results. Diagnoses have been unified according to the International Classification of Diseases. Fordata analysis SPSS statistical software has been used. Frequency of obesity, hypertension, hyperglykemia, hypercholesterolemia,hyperuricemia and smoking has been assessed in subjects during their first and second preventivecheck-ups. In the course of the first check-up 49 426 subjects have been examined, out of them 22 857 males (46,2 %)and 26 569 females (53,8 %). 40 386 subjects participated in the second check-up (18 378males and 22 008 females).The assessment of the frequency of the individual risk factors has been done on the bases of the examination results.Conclusions. Total incidence of obesity was lower in males comparing to the data from the population of 6 districtsof the Czech republic (MONICA). Due to the treatment of subjects, there was a mild decrease of prevalence of thesystolic hypertension in the second check-up in comparison with the first one. In comparison withMONICA project,the incidence of hypertension was more than twice higher. No difference in frequency of hyperglycemia in malesand females was found. In both genders, high prevalence of hypercholesterolemia (about 70 %) was found. Betweentwo check-ups, decrease of hypercholesterolemia prevalence was observed. It corresponds with the existing trend inthe Czech population. Decrease of smoking prevalence has been observed in the second check-up mainly in malesand less in females. In comparison with MONICA project, there was a higher smoking prevalence in males anda lower one in females.

Key words:
risk factors, cardiovascular, cancer, metabolic.


Autoři: L. Máchová;  V. Janout;  L. Čížek;  F. Beška 1;  J. Lorenc 1;  J. Koutná 2
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc 1Krajský nádorový registr FN, Ostrava 2Onkologické oddělení M-VIA NOVA Ltd., Zábřeh
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 90-93
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Kardiovaskulární a nádorová onemocnění jsou v České republice odpovědná za téměř 80 % celkovémortality. Zjištění výskytu faktorů, které zvyšují riziko vzniku těchto nemocí, je nezbytným základem pro jejichprevenci. Tento článek analyzuje výskyt rizikových faktorů u osob, které se podrobily 1. a 2. onkologické prohlídcev okrese Šumperk.Metody a výsledky. U údajů shromážděných v průběhu onkologických prohlídek bylo provedeno sjednocení diagnózdle Mezinárodní klasifikace nemocí. Data byla upravena do standardního databázového formátu, který bylstatisticky zpracováván pomocí programu SPSS. U osob, které se účastnily 1. respektive 2. preventivní prohlídky,byl hodnocen výskyt obezity, hypertenze, hyperglykémie, hypercholesterolémie, hyperurikémie a kuřáctví. V průběhuprvních prohlídek bylo vyšetřeno 49 426 osob, z toho bylo 22 857 mužů (46,2 %) a 26 569 žen (53,8 %).Z tohoto souboru se druhé prohlídky zúčastnilo 40 386 osob, 18 378 mužů a 22 008 žen. Z výsledků vyšetření bylhodnocen výskyt rizikových faktorů.Závěry. Celkový výskyt obezity byl u mužů nižší, než u populace 6 okresů České republiky (MONICA). U hypertenzebyl u druhé prohlídky pozorován mírný pokles prevalence systolické hypertenze oproti první prohlídce, cožlze vysvětlit léčbou osob, u nichž byla při první prohlídce hypertenze zjištěna.Ve srovnání s projektem MONICA jevýskyt hypertenze ve studované populaci více než dvakrát vyšší. Nebyl zjištěn významný rozdíl ve výskytuhyperglykémie u mužů a u žen. U mužů i u žen byla zjištěna vysoká prevalence hypercholesterolémie kolem 70 %osob. V obdobímezi oběma prohlídkami však došlo k poklesu prevalence hypercholesterolémie což odpovídá trendu,který v populaci ČR pokračuje i v následujících letech. U mužů a v menší míře i u žen byl pozorován u druhéprohlídky pokles prevalence kuřáctví. Ve srovnání s projektem MONICA je v analyzovaném souboru prevalencekuřáctví u mužů vyšší, u žen naopak nižší.

Klíčová slova:
rizikové faktory, kardiovaskulární, nádorové, metabolické.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa