Klinická epidemiologie – léčení


Klinická epidemiologie – léčení

V práci jsou popsány základní principy evaluace léčebných metod. Podrobněji je rozpracována metodika randomizovanéhoklinického pokusu a jsou zdůrazněny problémy, které mohou komplikovat správnou interpretaci výsledků.

Klíčová slova:
klinická epidemiologie, léčení, randomizovaný klinický pokus.


Clinical Epidemiology – Treatment

Basic principles for evaluation of the therapy methods are presented. Methodology of randomized clinical trial isdescribed in details and problems complicating correct interpretation of results are pointed out.

Key words:
clinical epidemiology, treatment, randomized clinical trial.


Autoři: V. Janout
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 117-121
Kategorie: Články

Souhrn

V práci jsou popsány základní principy evaluace léčebných metod. Podrobněji je rozpracována metodika randomizovanéhoklinického pokusu a jsou zdůrazněny problémy, které mohou komplikovat správnou interpretaci výsledků.

Klíčová slova:
klinická epidemiologie, léčení, randomizovaný klinický pokus.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa