Molekulární patogeneze chronické lymfocytárníleukémie se zaměřením na regulaci buněčnéhocyklu a apoptózy


Molekulární patogeneze chronické lymfocytárníleukémie se zaměřením na regulaci buněčnéhocyklu a apoptózy

I přesto, že mnohé práce o chronické lymfocytární leukémii obsahují ve svémúvodu větu, že molekulární patogenezeonemocnění „is still largely unknown“, množství nashromážděných poznatků je impresivní a umožňuje vytvořitprvní modely celkové geneze této „nejčastější leukémie v západním světě“. Protože mnohé studie potvrdily, žeB-CLL lymfocyty akumulované v periferní krvi jsou ukotveny v G0/G1-fázi buněčného cyklu, pohlíželo se v posledníchletech na toto onemocnění většinou jen z pohledu poruchy apoptózy – lymfocyty se pomalu hromadía nemohou „řádně zemřít“. Ukazuje se však, že v prostředí s vhodným mikroklimatempro buněčný růst, tedy v kostnídřeni a v lymfatických uzlinách, B-CLL lymfocyty proliferují a odtud jsou následně vyplavovány do krve. Totoreviewsum arizuje zejména poznatky o statutu a expresi klíčových genů regulujících apoptózu a buněčný cyklusu CLL lymfocytů včetně p53, ATM, MDM2, Bcl-2/Bax, kaspázy-3, CDK-inhibitoru p27, cyklinů D2 a D3. Diskutovánje rovněž vztah mezi některými z těchto genů a dosud používanou terapií a nastíněny jsou i některé potenciálníterapeutické možnosti do budoucna, rezultující z nových molekulárně-genetických poznatků.

Klíčová slova:
chronická lymfocytární leukémie, buněčný cyklus, apoptóza, terapie.


Molecular Pathogenesis of the Chronic Lymphocytic Leukemia, Regulation of the Cell Cycleand Apoptosis

In spite of the fact thatmany papers dealing with the chronic lymphocytic leukemia include a sentence in Introduction,that the molecular pathology of the disease „is still largely unknown“, the amount of accumulated information isimpressive and enables to create the first models of the overall genesis of this „most frequent leukemia in theWesternworld“. Sincemany studies have confirmed that B-CLL lymphocytes in peripheral blood are anchored in G0/G1-phaseof the cell cycle, the recent general opinion is, that CLL is primarily caused by defects in apoptosis – lymphocytesare slowly accumulating, being not able to „die properly“.However, it becomes evident, that in the microenvironmentappropriate for the cell growth, i.e. in the bone marrow and lymph nodes, B-CLL lymphocytes proliferate and theyare subsequently accumulated in peripheral blood. This review summarizes namely the knowledge about status andexpression of key genes regulating apoptosis and cell cycle in B-CLL lymphocytes, including p53, ATM, MDM2,Bcl-2/Bax, caspase-3, CDK-inhibitor p27, cyklins D2 and D3. Relationship between some of these genes and thestandard therapy is discussed and prospective therapeutic alternatives resulting from the newm olecular-geneticfindings are presented.

Key words:
chronic lymphocytic leukemia, cell cycle, apoptosis, therapy.


Autoři: M. Trbušek;  J. Mayer
Působiště autorů: Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 84-89
Kategorie: Články

Souhrn

I přesto, že mnohé práce o chronické lymfocytární leukémii obsahují ve svémúvodu větu, že molekulární patogenezeonemocnění „is still largely unknown“, množství nashromážděných poznatků je impresivní a umožňuje vytvořitprvní modely celkové geneze této „nejčastější leukémie v západním světě“. Protože mnohé studie potvrdily, žeB-CLL lymfocyty akumulované v periferní krvi jsou ukotveny v G0/G1-fázi buněčného cyklu, pohlíželo se v posledníchletech na toto onemocnění většinou jen z pohledu poruchy apoptózy – lymfocyty se pomalu hromadía nemohou „řádně zemřít“. Ukazuje se však, že v prostředí s vhodným mikroklimatempro buněčný růst, tedy v kostnídřeni a v lymfatických uzlinách, B-CLL lymfocyty proliferují a odtud jsou následně vyplavovány do krve. Totoreviewsum arizuje zejména poznatky o statutu a expresi klíčových genů regulujících apoptózu a buněčný cyklusu CLL lymfocytů včetně p53, ATM, MDM2, Bcl-2/Bax, kaspázy-3, CDK-inhibitoru p27, cyklinů D2 a D3. Diskutovánje rovněž vztah mezi některými z těchto genů a dosud používanou terapií a nastíněny jsou i některé potenciálníterapeutické možnosti do budoucna, rezultující z nových molekulárně-genetických poznatků.

Klíčová slova:
chronická lymfocytární leukémie, buněčný cyklus, apoptóza, terapie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa