Infekční endokarditida jako komplikace trvalékardiostimulace s nutností chirurgické extrakcestimulační elektrody


Infekční endokarditida jako komplikace trvalékardiostimulace s nutností chirurgické extrakcestimulační elektrody

Sdělení popisuje případ pacienta s trvalým kardiostimulátorem implantovaným v dětství, u něhož i přes absencifebrilního stavu a laboratorních známek zánětu došlo k rozvoji infekční endokarditidy s nálezem vegetace nastimulační elektrodě. Průběh onemocnění byl výrazněmodifikován předchozí neadekvátní ambulantní léčbou infekcev místě sutury po výměně kardiostimulátoru. V diagnostice a dále také při volbě léčebné strategie je zdůrazněnanezastupitelná úloha echokardiografického vyšetření. Léčebný přístup je představován kombinací dlouhodobéantibiotické léčby a explantací infikovaného stimulačního systému. Vzhledem k nemožnosti kompletní explantacecestou endovazální, byla v tomto případě provedena extrakce elektrody kardiochirurgicky.

Klíčová slova:
kardiostimulátor, infekce, echokardiografie, extrakce.


Infectious Endocarditis as a Complication in Permanent CardiacStimulation Resulting in the Need to Surgical Extraction of the Stimulating Lead

Case report describes a patient with permanent pacemaker (implanted in childhood) who has developed infectiousendocarditis with bacterial vegetation on the stimulation electrode while no febrile condition occurred and laboratorytests showed no inflammation. The course of the disease was affected by the previous inappropriate outpatienttreatment of an infection in the suture after the pacemaker exchange. It should be noted that echocardiographicexamination was essential for both the diagnostics and the choice of strategy. The therapeutic approach consisted ofthe combination of long-term antibiotic therapy and the explantation of the infected stimulation system. As it wasnot possible to accomplish by endovasal methods only, cardiosurgery for extraction of the lead was chosen.

Key words:
permanent pacemaker, infection, echocardiography, extraction.


Autoři: M. Mika;  M. Táborský;  P. Neužil;  P. Niederle
Působiště autorů: Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 114-116
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení popisuje případ pacienta s trvalým kardiostimulátorem implantovaným v dětství, u něhož i přes absencifebrilního stavu a laboratorních známek zánětu došlo k rozvoji infekční endokarditidy s nálezem vegetace nastimulační elektrodě. Průběh onemocnění byl výrazněmodifikován předchozí neadekvátní ambulantní léčbou infekcev místě sutury po výměně kardiostimulátoru. V diagnostice a dále také při volbě léčebné strategie je zdůrazněnanezastupitelná úloha echokardiografického vyšetření. Léčebný přístup je představován kombinací dlouhodobéantibiotické léčby a explantací infikovaného stimulačního systému. Vzhledem k nemožnosti kompletní explantacecestou endovazální, byla v tomto případě provedena extrakce elektrody kardiochirurgicky.

Klíčová slova:
kardiostimulátor, infekce, echokardiografie, extrakce.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa