Nežádoucí účinky a lékové interakce


Nežádoucí účinky a lékové interakce

Nežádoucí účinky léčiv představují významný klinický problém. Jsou zčásti způsobeny značnou variabilitou lékovéodpovědi, která je vyvolána vzájemnou interakcí farmakokinetiky, farmakodynamiky a faktorů onemocnění. Přehledse soustřeďuje na metabolické změny vyvolané polymorfizmemcytochromu P450 a uvádí příklady indukce a inhibicetohoto enzymatického systému při vzniku nežádoucích lékových interakcí. Z klinického hlediska je nutné věnovatpozornost zejména antidiabetikům, antikoagulanciím a fenytoinu. Lze předpokládat, že výskyt nežádoucích účinkůléčiv s genetickým polymorfizmem a malou terapeutickou šíří může být snížen pomocí terapeutického monitorováníléčiv a terapií individualizovanou na základě genetických poznatků.

Klíčová slova:
nežádoucí účinky léčiv, lékové interakce, metabolizmus léčiv, genetický polymorfizmus.


Adverse Drug Reactions and Interactions

Adverse drug reactions represent a common clinical problem. They are partly induced by a large variability in drugresponse, which results from the complex interplay between pharmacokinetics, pharmacodynamics and otherdisease-associated factors. The reviewde scribes metabolic changes caused by polymorfism in the cytochrome P450and gives examples of induction and inhibition of this enzyme system in relation to adverse drug interaction. Fromthe clinical point of view, attention should be paid especially to antidiabetics, anticoagulants and phenytoin.Therapeutic drug monitoring and genetic-based individualization of the therapy with polymorphically metabolizeddrugs with narrow therapeutic range can contribute to the decreased incidence of adverse drug reactions.

Key words:
adverse drug reactions, drug interactions, drug metabolism, genetic polymorfism.


Autoři: F. Perlík
Působiště autorů: Farmakologický ústav 1. LF UK Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 110-113
Kategorie: Články

Souhrn

Nežádoucí účinky léčiv představují významný klinický problém. Jsou zčásti způsobeny značnou variabilitou lékovéodpovědi, která je vyvolána vzájemnou interakcí farmakokinetiky, farmakodynamiky a faktorů onemocnění. Přehledse soustřeďuje na metabolické změny vyvolané polymorfizmemcytochromu P450 a uvádí příklady indukce a inhibicetohoto enzymatického systému při vzniku nežádoucích lékových interakcí. Z klinického hlediska je nutné věnovatpozornost zejména antidiabetikům, antikoagulanciím a fenytoinu. Lze předpokládat, že výskyt nežádoucích účinkůléčiv s genetickým polymorfizmem a malou terapeutickou šíří může být snížen pomocí terapeutického monitorováníléčiv a terapií individualizovanou na základě genetických poznatků.

Klíčová slova:
nežádoucí účinky léčiv, lékové interakce, metabolizmus léčiv, genetický polymorfizmus.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa