Pohled neurologa na buněčnou a genovou léčbuchorob nervového systému


Pohled neurologa na buněčnou a genovou léčbuchorob nervového systému

Lézionální poškození mozku a míchy je velmi závažné a zpravidla nezvratné. I v příznivém případě existuje jen malánaděje na funkčně významnou úpravu léze.Neurony a glie se vyznačují minimální regenerací. Plasticita a adaptabilitasice představují velmi významné mechanizmy, které mohou přispět ke kompenzaci strukturálních i funkčních poruchNS, přesto u lézionálního postižení dochází k trvalému strukturálnímu i funkčnímu výpadku. Proto byla transplantacerůzných buněk včetně neuronů z fetálního mozku nebo geneticky upravených buněk navrhována jako slibný léčebnýpostup. Nezbytnou podmínkou však bylo jednoznačné ověření v pokusech na zvířatech a v kontrolovaných klinickýchstudiích. S využitím se počítá u atroficko-degenerativních a cévních chorob NS, nádorů, úrazů, záchvatovýchonemocnění, zánětlivých a demyelinizačních chorob, u nichž má klíčový význam náhrada neuronů, glie a podporaregenerace. Největší pozornost je věnována transplantaci, k níž lze využít embryonální kmenové buňky, fetálníneurální buňky, kmenové buňky kostní dřeně aplikované stereotakticky, hematogenně či intrathekálně. Na základězkušeností s transplantací fetálních nervových buněk u 3 pacientů s Parkinsonovou nemocí a transplantace kostnídřeně u roztroušené sklerózy mozkomíšní (n 1) je poukázáno na bioetickou problematiku a přínos metody proneurovědní obory a klinickou neurologii.

Klíčová slova:
bioetika, buněčná a genová léčba, nádory CNS, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza.


Neurologist’s View on the Cellular and Gene Therapy for Nervous System Diseases

Lesional impairment of the brain and spinal cord is a serious and usually irreversible disorder. There is only a smallchance of functionally significant compensation of lesions. Neurons and glia aremarked by theminimal regeneration.Though plasticity and adaptability represent important mechanisms, which can contribute to the compensation ofstructural and functional CNS disorders, irreversible structural and functional deficits may develop. Transplantationof various cells incl. neurons from fetal brain or transplantation of genetically modified cells was therefore proposed.Clear verification of this method by animal tests and by clinically controlled trials is a necessary condition. Itsapplication is expected in atrophic-degenerative and vascular diseases of CNS, tumors, injuries, seizure, inflammatoryand demyelinating diseases in which the replacement of neurons, glia and enhancement of their regeneration playthe key role. Transplantation of embryonic stem cells, fetal neural cells, and haematopoietic stem cells introducedby stereotaxic, hematogenic or intrathecal procedure gets the attention. Bioethical problems and the possiblecontribution of this method based on experience with transplantation of fetal cells into basal ganglia of 3 patientswith Parkinson´s disease and haematopoietic stem cell transplantation in multiple sclerosis (n 1) are discussed.

Key words:
bioethics, cell and gene therapy, CNS tumors, Parkinson´s disease, multiple sclerosis.


Autoři: M. Bojar
Působiště autorů: Neurologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 534-537
Kategorie: Články

Souhrn

Lézionální poškození mozku a míchy je velmi závažné a zpravidla nezvratné. I v příznivém případě existuje jen malánaděje na funkčně významnou úpravu léze.Neurony a glie se vyznačují minimální regenerací. Plasticita a adaptabilitasice představují velmi významné mechanizmy, které mohou přispět ke kompenzaci strukturálních i funkčních poruchNS, přesto u lézionálního postižení dochází k trvalému strukturálnímu i funkčnímu výpadku. Proto byla transplantacerůzných buněk včetně neuronů z fetálního mozku nebo geneticky upravených buněk navrhována jako slibný léčebnýpostup. Nezbytnou podmínkou však bylo jednoznačné ověření v pokusech na zvířatech a v kontrolovaných klinickýchstudiích. S využitím se počítá u atroficko-degenerativních a cévních chorob NS, nádorů, úrazů, záchvatovýchonemocnění, zánětlivých a demyelinizačních chorob, u nichž má klíčový význam náhrada neuronů, glie a podporaregenerace. Největší pozornost je věnována transplantaci, k níž lze využít embryonální kmenové buňky, fetálníneurální buňky, kmenové buňky kostní dřeně aplikované stereotakticky, hematogenně či intrathekálně. Na základězkušeností s transplantací fetálních nervových buněk u 3 pacientů s Parkinsonovou nemocí a transplantace kostnídřeně u roztroušené sklerózy mozkomíšní (n 1) je poukázáno na bioetickou problematiku a přínos metody proneurovědní obory a klinickou neurologii.

Klíčová slova:
bioetika, buněčná a genová léčba, nádory CNS, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa