Genová terapie v České republice*


Genová terapie v České republice*

Genová terapie je jedním z nejvýznamnějších výstupů molekulové biologie a genového inženýrství v medicíně.V současné době se potýká s řadou problémů, jež jsou technické, metodické a etické povahy. Ačkoli je výzkumv oblasti genové terapie v České republice na dobré úrovni, není naděje, že by se jeho výdobytky promítly v dohlednédobě do klinických studií. V České republice chybí zákon, který by umožnil použít v humánní medicíně preparátyzaložené na nejnovějších biotechnologiích, chybí pracoviště, které by je dokázalo připravit podle Správné výrobnípraxe a ve Státním ústavu kontroly léčiv chybí pracovní skupina, jež by mohla kvalifikovaně provést jejich kontrolu.Článek obsahuje návrh opatření, která by umožnila zvrátit současný nepříznivý stav. Skutečnost, že zájem klinickýchlékařů o genovou terapii rychle roste, a že se o její výsledky začíná zajímat širší veřejnost, je zdrojem naděje, žev době nepříliš vzdálené i u nás pronikne genová terapie do klinické praxe.

Klíčová slova:
genová terapie, současné problémy, situace v České republice.


Gene Therapy in the Czech Republic

Gene therapy represents one of the most promising applications of molecular biology and genetic engineering inmedicine. At present its introduction meets series of problems which are of technical, methodological and ethicalnature. Although the research in the field of gene therapy in the Czech Republic is on a good level, there is littlehope that its achievements will be tested in clinical trials in the near future. In the Czech Republic a law enablingthe use of preparations based on the newest biotechnologies in human medicine is missing. Similarly, a productionunit capable of preparing the new gene-based drugs according to the Good Manufactory Praxis is not available andthe State Institute for Control of Drugs has not anyworking group fully qualified for their control. The paper proposesactions aimed at solving the present unfavourable situation. The fact that the interest of clinicians in gene therapyis rapidly growing, and that there are signs of increasing interest of public in its achievements, gives good prospectsfor the introduction of gene therapy into medical praxis in this country in the not very distant future.

Key words:
gene therapy, present problems, situation in the Czech Republic.


Autoři: V. Vonka
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 515-518
Kategorie: Články

Souhrn

Genová terapie je jedním z nejvýznamnějších výstupů molekulové biologie a genového inženýrství v medicíně.V současné době se potýká s řadou problémů, jež jsou technické, metodické a etické povahy. Ačkoli je výzkumv oblasti genové terapie v České republice na dobré úrovni, není naděje, že by se jeho výdobytky promítly v dohlednédobě do klinických studií. V České republice chybí zákon, který by umožnil použít v humánní medicíně preparátyzaložené na nejnovějších biotechnologiích, chybí pracoviště, které by je dokázalo připravit podle Správné výrobnípraxe a ve Státním ústavu kontroly léčiv chybí pracovní skupina, jež by mohla kvalifikovaně provést jejich kontrolu.Článek obsahuje návrh opatření, která by umožnila zvrátit současný nepříznivý stav. Skutečnost, že zájem klinickýchlékařů o genovou terapii rychle roste, a že se o její výsledky začíná zajímat širší veřejnost, je zdrojem naděje, žev době nepříliš vzdálené i u nás pronikne genová terapie do klinické praxe.

Klíčová slova:
genová terapie, současné problémy, situace v České republice.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa