Genová léčba jaterních nádorů: výsledky prvníchklinických studií


Genová léčba jaterních nádorů: výsledky prvníchklinických studií

Jaterní nádory představují závažný společenský problém a pouze malé procento je vhodné k chirurgické léčbě, kteráje jedinou potenciálně kurabilní. Genová léčba představuje novou strategii, která prokázala dobré preklinickévýsledky v in vitro a in vivo studiích. Použití nádory potlačujícího genu p53, suicidiálních genů, imunogenová léčbaa použití replikačně-kompetentních onkolytických adenovirů vstoupilo u jaterních malignit do fáze prvních klinickýchzkoušek a právě tyto metody jsou v článku rozebírány. U pacientů s nádory jater prokázaly první klinické studieI. a II. fáze dobrou toleranci a nízkou toxicitu genových preparátů, nicméně klinický efekt byl u pacientů po aplikacip53 nebo E1B-deficitního adenoviru nevýznamný.

Klíčová slova:
genová léčba, jaterní nádory, klinické studie.


Gene Therapy for Liver Tumours: First Clinical Trials

Only a small percentage of primary and secondary liver tumours is suitable for surgical resection. Gene therapyrepresents a novel strategy that seems to be effective both, in vitro and in vivo. The use of tumour suppressor genep53 therapy, suicide gene therapy, immune gene therapy and therapy with replication-competent oncolytic adenovirusesin liver tumours already entered the first clinical trials. In patients with hepatocellular carcinoma, the firstclinical trials in phase I and II showed good tolerance and low toxicity to gene therapy. However, the clinical benefitfor the patients treated either with wild type p53 or E1B deleted adenoviruses were marginal.

Key words:
gene therapy, liver tumours, clinical trial.


Autoři: R. Havlík;  V. Král;  N. Habib 1
Působiště autorů: I. chirurgická klinika LF a FN, Olomouc 1Division of Surgery, Imperial College School of Medicine, Hammersmith Hospital, London
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 528-529
Kategorie: Články

Souhrn

Jaterní nádory představují závažný společenský problém a pouze malé procento je vhodné k chirurgické léčbě, kteráje jedinou potenciálně kurabilní. Genová léčba představuje novou strategii, která prokázala dobré preklinickévýsledky v in vitro a in vivo studiích. Použití nádory potlačujícího genu p53, suicidiálních genů, imunogenová léčbaa použití replikačně-kompetentních onkolytických adenovirů vstoupilo u jaterních malignit do fáze prvních klinickýchzkoušek a právě tyto metody jsou v článku rozebírány. U pacientů s nádory jater prokázaly první klinické studieI. a II. fáze dobrou toleranci a nízkou toxicitu genových preparátů, nicméně klinický efekt byl u pacientů po aplikacip53 nebo E1B-deficitního adenoviru nevýznamný.

Klíčová slova:
genová léčba, jaterní nádory, klinické studie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa