Genová terapie u kardiovaskulárních chorob


Genová terapie u kardiovaskulárních chorob

V kardiologii se genová terapie (GT) zaměřuje na novotvorbu cév, srdeční selhání a prevenci reokluze po perkutánníkoronárních intervencích. Tzv. terapeutická angiogeneze se může se uplatnit především u těžkých ischemickýchpostižení myokardu s refrakterní anginou pectoris a s nemožností provést úplnou revaskularizaci chirurgickou nebokatetrizační cestou. Další potenciální terapeutickou indikaci GTv kardiologii představuje srdeční selhání. Vtomtosměru existují tři hlavní směry GT, které se snaží docílit zvýšení kontraktility, a to cestou modulace homeostázykalcia, ovlivnění beta-adrenergních receptorů a konečně zvýšenímrezistence kardiomyocytů k apoptóze. Potenciálnívyužití GTpř edstavuje prevence restenózy po PTCA s užitím stentu nebo bez něj. Z dalších možných nadějí GTu kardiovaskulárních chorob přichází v úvahu konverze myocytů komorového myokardu do pacemakerových buněkpomocí genu kódujícího kaliový kanál, naděje přináší GTsy stémové i plicní hypertenze. Do budoucna bude nutnodefinovat optimální vektor, nejvhodnější přístup (pravděpodobně transmyokardiální doplněný i.v. aplikací) i dávky.Z dosud provedených studií se zdá, že GTje v kardiologii dobře tolerována, je bezpečná a že umožňuje zahájit érurandomizovaných, placebem kontrolovaných studií.

Klíčová slova:
genová terapie, angiogeneze, restenóza, srdeční selhání, apoptóza.


Gene Therapy for Cardiovascular Diseases

Neoangiogenesis, congestive heart failure and prevention of reoclusion after PCI represent the main targets of genetherapy (GT) in cardiology. Therapeutic angiogenesis can be used in advanced myocardial ischemia and in anginapectoris not suitable for the revascularization by cardiosurgery or by catheterization techniques. Heart failure isanother indication of GTin cardiology.Modulation of calciumhomeostasis, beta-adrenergic receptors and resistanceof myocytes against apoptosis belongs to main forms of GTin this indication. Prevention of restenosis after PCI(with orwithout stent implantation) represents the third possible indication ofGT.Conversion of ventricularmyocytesinto pacemaker cells using the gene coding potassium channel was described. Some benefit of GTc an be expectedin systemic and pulmonary hypertension. An optimal vector should be defined, as well as the optimal access (probablytransmyocardial supplemented with intravenous application) and doses. GTs eems to be safe and well tolerated bypatients. Randomized, placebo control studies should be initiated for the final clinical assessment of this method.

Key words:
gene therapy, angiogenesis, restenosis, heart failure, apoptosis.


Autoři: P. Gregor
Působiště autorů: III. interní-kardiologická klinika – Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 519-522
Kategorie: Články

Souhrn

V kardiologii se genová terapie (GT) zaměřuje na novotvorbu cév, srdeční selhání a prevenci reokluze po perkutánníkoronárních intervencích. Tzv. terapeutická angiogeneze se může se uplatnit především u těžkých ischemickýchpostižení myokardu s refrakterní anginou pectoris a s nemožností provést úplnou revaskularizaci chirurgickou nebokatetrizační cestou. Další potenciální terapeutickou indikaci GTv kardiologii představuje srdeční selhání. Vtomtosměru existují tři hlavní směry GT, které se snaží docílit zvýšení kontraktility, a to cestou modulace homeostázykalcia, ovlivnění beta-adrenergních receptorů a konečně zvýšenímrezistence kardiomyocytů k apoptóze. Potenciálnívyužití GTpř edstavuje prevence restenózy po PTCA s užitím stentu nebo bez něj. Z dalších možných nadějí GTu kardiovaskulárních chorob přichází v úvahu konverze myocytů komorového myokardu do pacemakerových buněkpomocí genu kódujícího kaliový kanál, naděje přináší GTsy stémové i plicní hypertenze. Do budoucna bude nutnodefinovat optimální vektor, nejvhodnější přístup (pravděpodobně transmyokardiální doplněný i.v. aplikací) i dávky.Z dosud provedených studií se zdá, že GTje v kardiologii dobře tolerována, je bezpečná a že umožňuje zahájit érurandomizovaných, placebem kontrolovaných studií.

Klíčová slova:
genová terapie, angiogeneze, restenóza, srdeční selhání, apoptóza.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa