Karotická mikroendarterektomie


Karotická mikroendarterektomie

Stenóza vnitřní krkavice na aterosklerotickém podkladě ohrožuje nemocného mozkovou ischémií. Profit z operačníhořešení mají nemocní s vyšším stupněm stenózy, u které je vyšší riziko iktu. Operace je indikována na podkladěklinického stavu a velikosti stenózy. K operaci vhodný stupeň stenózy byl stanoven mezinárodními multicentrickýmirandomizovanými studiemi, takže indikace k operaci je považována za léčebný postup založený na podloženýchdůkazech. Na neurochirurgických pracovištích se provádí karotická mikroendarterektomie, jejíž výhodou je mikrochirurgickátechnika, která umožní dokonalé provedení celého výkonu bez nutnosti použití záplaty a snižuje rizikoembolizace a pooperační disekce cévy.Karotická mikroendarterektomie je jen součástí složité problematiky ischémiemozku a její komplexní terapie.

Klíčová slova:
ischémie mozku, stenóza vnitřní krkavice, karotická mikroendarterektomie, mikrochirurgie.


Carotid Microendarterectomy

Atherosclerosis of the internal carotid artery with resulting stenosis, threatens the patients by cerebral ischaemia.Patients with high-grade stenosis, who have a high risk of stroke, gain profit from the surgery. The surgeon’s decisionis based on the clinical picture and on the degree of stenosis. The degree of the stenosis indicated for surgery wasdetermined by international multicentric randomized studies and such indication represents the evidence-basedmedicine. Carotid microendarterectomy is performed at neurosurgical departments. The microsurgical techniqueenables perfect endarterectomy, eliminates patching and reduces risk of embolisation and vessel dissection. Cerebralischaemia is a complex problem and carotid microendarterectomy is a part of the complex management of stroke.

Key words:
cerebral ischaemia, internal carotid artery stenosis, carotid microendarterectomy, microsurgery.


Autoři: J. Mraček;  P. Richtr;  I. Holečková;  D. Bludovský
Působiště autorů: Neurochirurgické oddělení FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 541-544
Kategorie: Články

Souhrn

Stenóza vnitřní krkavice na aterosklerotickém podkladě ohrožuje nemocného mozkovou ischémií. Profit z operačníhořešení mají nemocní s vyšším stupněm stenózy, u které je vyšší riziko iktu. Operace je indikována na podkladěklinického stavu a velikosti stenózy. K operaci vhodný stupeň stenózy byl stanoven mezinárodními multicentrickýmirandomizovanými studiemi, takže indikace k operaci je považována za léčebný postup založený na podloženýchdůkazech. Na neurochirurgických pracovištích se provádí karotická mikroendarterektomie, jejíž výhodou je mikrochirurgickátechnika, která umožní dokonalé provedení celého výkonu bez nutnosti použití záplaty a snižuje rizikoembolizace a pooperační disekce cévy.Karotická mikroendarterektomie je jen součástí složité problematiky ischémiemozku a její komplexní terapie.

Klíčová slova:
ischémie mozku, stenóza vnitřní krkavice, karotická mikroendarterektomie, mikrochirurgie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa