VOZHŘIVKA - ERADIOVANÁ NEMOC - NEBO HROZBA?


VOZHŘIVKA - ERADIOVANÁ NEMOC - NEBO HROZBA?

Vozhřivka (malleus) infekce koní a ostatních ekvidů přenosná na člověka, která se v naší geografické oblasti již nevyskytuje, není v celosvětovém měřítku eradikována. Stále se vyskytuje např. v Indii, Iráku, Mongolsku a Číně a dalších státech. V roce 2001 byly hlášeny případy z Jižní Ameriky. Původce nákazy Burkholderia mallei (dřívější názvy Bacillus, Pfeiferella, Loefflerella, Malleomyces, Actinobacillus nebo Pseudomonas mallei). Rovněž přetrvávající zájem mikrobiologů o etiologické agens malleu nasvědčuje, že na tuto chorobu nelze nahlížet jako na historickou epizodu. Za druhé světové války i v následuj ících letech byly hlášeny profesionální nákazy laboratorních pracovníků. Poslední profesionální infekce je hlášena z května 2000. Mezi aktuální problémy vozhřivky patří příprava vakcíny, stanovení citlivosti mikroba na antibiotika a antibioterapie prověřovaná na experimentálních infekcích.

Klíčová slova:
vozhřivka (malleus), Burkholderia mallei, antibioterapie, vakcína.


Glanders - the Eradicated Disease or Still an Actual Thread?

Glanders (malleus), attacking equids and transmissible to humans, does not occur in our geographical area ony more, but world-wide eradication has not yet been achieved. Cases of glanders have been reported from India, Iraq, Mongolia and China and in 2001 also from South America. The disease is caused by Burkholderia mallei (earlied known as Bacillus, Pfeiferella, Loefflerella, Malleomyces, Actinobacillus, or Pseudomonas mallei). The continual interest of microbiologists in the causative agents indicates tkat glanders cannot be regarded as a closed historie episode. Occupational infections of laboratory personnel occurred during World War II and the years thereafter and the last accident was reported in May 2000. Topical problems of glanders include the development of a vaccine and antibiotic therapy tested in experimentally infected subjects.

Key words:
glanders (malleus), Burkholderia mallei, therapy, antibiotics, vaccine.


Autoři: L. Pospíšil
Působiště autorů: Výzkumný ústav veterinkrního lékařství, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 752-754
Kategorie: Články

Souhrn

Vozhřivka (malleus) infekce koní a ostatních ekvidů přenosná na člověka, která se v naší geografické oblasti již nevyskytuje, není v celosvětovém měřítku eradikována. Stále se vyskytuje např. v Indii, Iráku, Mongolsku a Číně a dalších státech. V roce 2001 byly hlášeny případy z Jižní Ameriky. Původce nákazy Burkholderia mallei (dřívější názvy Bacillus, Pfeiferella, Loefflerella, Malleomyces, Actinobacillus nebo Pseudomonas mallei). Rovněž přetrvávající zájem mikrobiologů o etiologické agens malleu nasvědčuje, že na tuto chorobu nelze nahlížet jako na historickou epizodu. Za druhé světové války i v následuj ících letech byly hlášeny profesionální nákazy laboratorních pracovníků. Poslední profesionální infekce je hlášena z května 2000. Mezi aktuální problémy vozhřivky patří příprava vakcíny, stanovení citlivosti mikroba na antibiotika a antibioterapie prověřovaná na experimentálních infekcích.

Klíčová slova:
vozhřivka (malleus), Burkholderia mallei, antibioterapie, vakcína.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa